• Slider 717
  • Slider 720
  • Slider 719
  • Slider 707
  • Slider 711
  • Slider 706
  • Slider 712
  • Slider 648
  • Slider 718

Złoty jubileusz przemyskich szaradzistów

Piękny jubileusz 50-lecia działalności obchodził  Przemyski Klub Szaradzistów „Przemek”. Uroczystość odbyła się 10 listopada 2017 r. w Klubie ”Piwnice” Centrum Kulturalnego w Przemyślu. Podczas jubileuszowej  gali Pan Janusz Zapotocki,  z-ca Dyrektora CK i opiekun Klubu, Pani Sylwia Błaut-Kowalczyk wręczyli obecnym na spotkaniu członkom Klubu listy gratulacyjne wraz z życzeniami dalszych sukcesów oraz kwiaty i pamiątkowe  upominki. Całość spotkania uświetnił swoim występem działający w CK zespół "Dawid Huczko Trio" oraz wokalistka Agnieszka Krajewska.
Do życzeń i podziękowań dołączył również prezes Klubu Pan Stanisław Hemerling, który w krótkich słowach przypomniał historię „Przemka”.
A później złoty jubileusz szaradzistów uczczono toastem wzniesionym lampką szampana, nie zabrakło tortu, na którym świeczki obowiązkowo, bez problemu, zdmuchnął Prezes „Przemka”.

Szaradzistom gratulujemy Jubileuszu i życzymy kolejnych, wspaniałych lat.

 

 

fot. Krystyna Juźwiska

Więcej zdjęć ...

 

Przemyski Klub Szaradzistów rozpoczął swoją działalność 26 października 1967 r., a opiekę nad Klubem sprawował wówczas Powiatowy Dom Kultury w Przemyślu. Inicjatorem i założycielem był Stanisław Hemerling. Zebranie organizacyjne, z udziałem 10 pasjonatów rozrywek umysłowych wyłoniło zarząd, w którego skład weszli: Stanisław Hemerling - prezes, Witold Proszowski  - sekretarz i Zbigniew Kalinowski  - skarbnik.  Na spotkaniach klubowych rozwiązywano i układano zadania szaradziarskie, które ukazywały się m.in. w tygodniku „Życie Przemyskie”. Klub wydawał również własny biuletyn „Mozaikę Rozrywkową”.  Działacze Klubu zorganizowali wiele imprez szaradziarskich o charakterze regionalnym jak i ogólnopolskim, m.in. V Turniej Kompozycji Krzyżówki w 1970 r.,  uczestniczyli także w imprezach organizowanych przez inne kluby. Działalność ta została zawieszona w 1974 r. , a wznowiono ją dopiero dziesięć lat później. 

20 września 1984 r. przy Wojewódzkim Domu Kultury powstał Klub „Przemek”, który kontynuował działalność poprzedników. Członkowie Klubu zorganizowali w 1985 r. I Turniej Szkół Średnich woj. przemyskiego w rozrywkach umysłowych, w 1986 r. ekspozycję wystawy „Rebus `85”, ukazującą dorobek nestorki polskiego rebusu – Anny Rafińskiej. Zakończenie wystawy połączone było z imprezą finałową „Konkursu Przemkowego” (trwającego od maja 1985 r). Szaradziarskim mistrzem został wówczas członek Klubu, Albin Gorzelnik. W 1987 r.  zorganizowano Ogólnopolski Rajd Szaradziarski „Do Bram Bieszczad”, Klub startował w rozgrywkach ogólnopolskiej Korespondencyjnej Ligi Szaradziarskiej, a także prowadził 8, 9, i 10 edycję tejże Ligi. Prowadził w tym czasie dział „Przemkowe łamigłówki”  w biuletynie „Lombard” wydawanym przez WDK w Przemyślu.

W roku 1996 działalność klubu została ponownie zawieszona i reaktywowana 7 lutego 2005 r. Klub działał początkowo w pomieszczeniach Wspólnoty Mieszkaniowej „Nasz Dom” przy ul. Siemiradzkiego 6A., a od 9 listopada 2006 r. działa już pod patronatem Centrum Kulturalnego  w Przemyślu. W latach 2007 -2016 zorganizował 9 edycji ogólnopolskich Szaradziarskich Mistrzostw Przemyśla. W 2016 i 2017 r. ukazało się kilka numerów biuletynu „Przemkowe łamigłówki” z zadaniami przygotowanymi przez klubowiczów.

Przemyski Klub Szaradzistów „Przemek”  jest członkiem ogólnopolskiej Federacji Klubów Szaradzistów w Toruniu. Jego członkowie spotykają się w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca  o godz. 16.00 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone