• Slider 791
  • Slider 797
  • Slider 788
  • Slider 796
  • Slider 798
  • Slider 795
  • Slider 799
  • Slider 800
  • Slider 672

Złoty jubileusz "Przemka"

10 listopada 2017 r. Przemyski Klub Szaradzistów „Przemek” obchodził piękny jubileusz 50-lecia działalności. Uroczystość odbyła się  w Klubie ”Piwnice” Centrum Kulturalnego w Przemyślu. Podczas jubileuszowej  gali Pan Janusz Zapotocki,  z-ca Dyrektora CK i opiekun Klubu, Pani Sylwia Błaut-Kowalczyk wręczyli obecnym na spotkaniu członkom Klubu listy gratulacyjne wraz z życzeniami dalszych sukcesów oraz kwiaty i pamiątkowe  upominki. Całość spotkania uświetnił swoim występem działający w CK zespół "Dawid Huczko Trio" oraz wokalistka Agnieszka Krajewska.
Do życzeń i podziękowań dołączył również prezes Klubu Pan Stanisław Hemerling, który w krótkich słowach przypomniał historię „Przemka”.
A później złoty jubileusz szaradzistów uczczono toastem wzniesionym lampką szampana, nie zabrakło tortu, na którym świeczki obowiązkowo, bez problemu, zdmuchnął Prezes „Przemka”.

 

fot. Krystyna Juźwiska

Więcej zdjęć ...

 

Przemyski Klub Szaradzistów rozpoczął swoją działalność 26 października 1967 r., a opiekę nad Klubem sprawował wówczas Powiatowy Dom Kultury w Przemyślu. Inicjatorem i założycielem był Stanisław Hemerling. Zebranie organizacyjne, z udziałem 10 pasjonatów rozrywek umysłowych wyłoniło zarząd, w którego skład weszli: Stanisław Hemerling - prezes, Witold Proszowski  - sekretarz i Zbigniew Kalinowski  - skarbnik.  Na spotkaniach klubowych rozwiązywano i układano zadania szaradziarskie, które ukazywały się m.in. w tygodniku „Życie Przemyskie”. Klub wydawał również własny biuletyn „Mozaikę Rozrywkową”.  Działacze Klubu zorganizowali wiele imprez szaradziarskich o charakterze regionalnym jak i ogólnopolskim, m.in. V Turniej Kompozycji Krzyżówki w 1970 r.,  uczestniczyli także w imprezach organizowanych przez inne kluby. Działalność ta została zawieszona w 1974 r. , a wznowiono ją dopiero dziesięć lat później. 

20 września 1984 r. przy Wojewódzkim Domu Kultury powstał Klub „Przemek”, który kontynuował działalność poprzedników. Członkowie Klubu zorganizowali w 1985 r. I Turniej Szkół Średnich woj. przemyskiego w rozrywkach umysłowych, w 1986 r. ekspozycję wystawy „Rebus `85”, ukazującą dorobek nestorki polskiego rebusu – Anny Rafińskiej. Zakończenie wystawy połączone było z imprezą finałową „Konkursu Przemkowego” (trwającego od maja 1985 r). Szaradziarskim mistrzem został wówczas członek Klubu, Albin Gorzelnik. W 1987 r.  zorganizowano Ogólnopolski Rajd Szaradziarski „Do Bram Bieszczad”, Klub startował w rozgrywkach ogólnopolskiej Korespondencyjnej Ligi Szaradziarskiej, a także prowadził 8, 9, i 10 edycję tejże Ligi. Prowadził w tym czasie dział „Przemkowe łamigłówki”  w biuletynie „Lombard” wydawanym przez WDK w Przemyślu.

W roku 1996 działalność klubu została ponownie zawieszona i reaktywowana 7 lutego 2005 r. Klub działał początkowo w pomieszczeniach Wspólnoty Mieszkaniowej „Nasz Dom” przy ul. Siemiradzkiego 6A., a od 9 listopada 2006 r. działa już pod patronatem Centrum Kulturalnego  w Przemyślu. W latach 2007 -2016 zorganizował 9 edycji ogólnopolskich Szaradziarskich Mistrzostw Przemyśla. W 2016 i 2017 r. ukazało się kilka numerów biuletynu „Przemkowe łamigłówki” z zadaniami przygotowanymi przez klubowiczów.

Przemyski Klub Szaradzistów „Przemek”  jest członkiem ogólnopolskiej Federacji Klubów Szaradzistów w Toruniu. Jego członkowie spotykają się w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca  o godz. 16.00 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone