• Slider 788
  • Slider 810
  • Slider 820
  • Slider 811
  • Slider 813
  • Slider 815
  • Slider 795

Zapraszamy do udziału w 15. Regionalnym Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej

Przegląd skierowany jest do twórców nieprofesjonalnych z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i bieszczadzkiego.

Jego celem jest propagowanie amatorskiej twórczości plastycznej, rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań plastycznych, wspomaganie twórców w realizacji ich życiowych pasji i umożliwienie im prezentacji swoich dzieł. Przegląd służy integracji, wymianie doświadczeń i form pracy twórczej.

W Przeglądzie może wziąć udział każdy kto ukończył 20 lat, nie posiada wykształcenia plastycznego, nie jest członkiem związków artystycznych i stowarzyszeń profesjonalnych.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie maksymalnie 3 prac, powstałych w przeciągu dwóch ostatnich lat. Organizator nie stawia żadnych ograniczeń w wyborze tematu.

Uczestnicy składają prace tylko w jednej dziedzinie artystycznej; malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa, rzeźba.

Prace należy dostarczać do Centrum Kulturalnego w Przemyślu w terminie od 28 do 30 września.

Nagrodzone prace będzie można obejrzeć na wystawie pokonkursowej od 20 października do 14 listopada.

 

 

Pobierz regulamin i kartę zgłoszenia

 

 

 

 

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone