• Slider 585
  • Slider 599
  • Slider 584
  • Slider 587
  • Slider 608
  • Slider 604
  • Slider 609
  • Slider 483

Z wadowickiej ziemi do nieba. W 100–lecie urodzin Jana Pawła II

Życie i twórczość Jana Pawła II przez dekady inspirowało, fascynowało i pociągało za sobą ludzi, szczególnie tych młodych. Dla wielu był On punktem odniesienia, który stawał się życiowym autorytetem.
W tym roku przypada 100. rocznica urodzin Wielkiego Papieża Polaka. Jest to szczególna okazja, aby ponownie zachwycić się jego myślą, osobowością i świętością. Zaczytać się w jego biografii, czy też sięgnąć do Jego tekstów, encyklik, kazań, poezji.
Możemy uczcić 100-lecie urodzin Karola Wojtyły tak, by pozostał w naszej pamięci i przez to był ciągle wśród nas. Mamy ku temu dodatkową motywację, gdyż Rok 2020 został ogłoszony przez Sejm i Senat RP Rokiem Świętego Jana Pawła II. 

Z tej okazji w całej Polsce organizowane są lokalne inicjatywy, mające na celu upamiętnienie tej rocznicy. Również Centrum Kulturalne w Przemyślu przygotowało dla Państwa ciekawą ofertę, która będzie wyrazem naszej jedności i wspólnym hołdem dla Jana Pawła II.

 

Osoba Papieża inspirowała i nadal inspiruje wielu twórców. Zapraszamy zatem twórców mieszkających na Podkarpaciu do włączenia się w naszą inicjatywę. Poetów prosimy o przysyłanie w formie elektronicznej wierszy o Janie Pawle II, a autorów prac plastycznych zdjęć swoich dzieł przedstawiających wizerunek papieża, bądź nawiązujących do jego życia (prace mogą być wykonane w różnych technikach) na adres: j.nowak@ck.przemysl.pl do 15 maja 2020 r.
Nadesłane prace zostaną zamieszczone na stronie Centrum Kulturalnego w Przemyślu w specjalnie poświęconej temu przedsięwzięciu zakładce oraz zostaną także udostępnione w formie prezentacji multimedialnej opracowanej w programie Microsoft Power Point, która może posłużyć jako znakomity materiał edukacyjny dla dzieci i młodzieży.

Nadesłane wiersze oraz zdjęcia muszą zawierać Państwa oświadczenie/zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie należy skopiować, uzupełnić o swoje dane i przesłać w treści e-maila.

Prosimy także o zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczona poniżej.
Informacji udziela Jolanta Nowak z Działu Dziedzictwa i Edukacji Kulturowej CK j.nowak@ck.przemysl.pl

 

OŚWIADCZENIE

"Ja,.........(imię, nazwisko), miejscowość……  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kulturalne w Przemyślu w celu publikacji wiersza/zdjęcia* mojej pracy plastycznej na stronie internetowej www.ck.przemysl.pl oraz na Facebooku i Twitterze CK oraz w prezentacji Microsoft Power Point w ramach  projektu pn. „Z wadowickiej ziemi do nieba. W 100 –lecie urodzin Jana Pawła II”.
 Jestem świadoma/y*, że podanie danych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w każdym momencie, jednak wiązać się to będzie z koniecznością usunięcia wiersza/zdjęcia* z w/w strony i FB."

*Niepotrzebne skreślić


Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kulturalne w Przemyślu z siedzibą przy
ul. S. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ck.przemysl.pl;

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu publikacji wierszy na stronie Centrum Kulturalnego w Przemyślu i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowe informacje dotyczące Państwa praw można uzyskać na stronie internetowej Centrum tj. https://www.ck.przemysl.pl/.

 

 źródło: pixaby.com

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na twórczość literacką Karola Wojtyły w szczególności poetycką.

 W Gnieźnie 3 czerwca 1979 roku Jan Paweł II powiedział o sobie:

„Człowiek, który swoją duchową formację zawdzięcza od początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce,
plastyce, teatrowi – polskiej historii, polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom, polskim uniwersytetom”.

Od wczesnej młodości wyrażał przekonanie o niewystarczalności słów. Jego twórczość literacka nie była łatwa, wymagała od czytelnika nie lada wysiłku oraz zrozumienia, które zmuszało niejako do zajrzenia w głąb samego siebie.  Jest ona pięknym świadectwem a zarazem ogromnym wyzwaniem rzucanym czytelnikowi.

W okresie okupacji przed wstąpieniem do seminarium młody Karol Wojtyła poświęcił czas wzmożonej pracy twórczej. W tym czasie powstało wiele utworów poetyckich, publikowanych później pod pseudonimem Andrzej Jawień (inne pseudonimy literackie to AJ, Piotr Jasień, a od 1961 r. – Stanisław Andrzej Gruda). Twórczość literacką kontynuował także w latach późniejszych.

Całość dorobku poetyckiego Karola Wojtyły została opublikowana w 1979 r. w zbiorze Poezje i dramaty, zawierający utwory poetyckie, m.in. poematy: Pieśń o Bogu ukrytym oraz Stanisław. W 1999 r. ukazał się Renesansowy psałterz - młodzieńczy zbiór wierszy, powstałych przed II wojną światową, zaś w 2003 r. poemat Tryptyk rzymski – wydany już jako Jan Paweł II.

Bardzo bogata tematyka poezji Karola Wojtyły przechodzi przez każdą sferę życia człowieka, aż po  medytacje o Bogu, odkrywając tym samym przed nami tajemnice duszy samego poety. Chcąc zrozumieć Jego mistycyzm, wewnętrzne przemiany, to śmiało można powiedzieć, że właśnie  w jego poezji można znaleźć bardzo autentyczną odpowiedź.

Z poezją Karola Wojtyły można się zapoznać klikając w link: https://poezja.org/wz/Wojty%C5%82a_Karol/

 

PLIKI DO POBRANIA
  • |  Rys biograficzny Papieża Jana Pawła II

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2020 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone