• Slider 788
 • Slider 796
 • Slider 798
 • Slider 795
 • Slider 799
 • Slider 800
 • Slider 672

XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Festyn pod Platanem"

 • Grupa Śpiewacza "Wyszatyczanie" z Wyszatyc, zdj. Rafał Kureczka

  Grupa Śpiewacza "Wyszatyczanie" z Wyszatyc, zdj. Rafał Kureczka

 • Grupa Śpiewacza "Wyszatyczanie" z Wyszatyc, zdj. Rafał Kureczka

  Grupa Śpiewacza "Wyszatyczanie" z Wyszatyc, zdj. Rafał Kureczka

 • XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Festyn pod Platanem", zdj. Rafał Kureczka

  XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Festyn pod Platanem", zdj. Rafał Kureczka

 • XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Festyn pod Platanem", zdj. Rafał Kureczka

  XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Festyn pod Platanem", zdj. Rafał Kureczka

 • Ludowy Zespół Śpiewaczy "Dolanie" z Gniewczyny Trynieckiej, zdj. Rafał Kureczka

  Ludowy Zespół Śpiewaczy "Dolanie" z Gniewczyny Trynieckiej, zdj. Rafał Kureczka

 • Ludowy Zespół Śpiewaczy "Dolanie" z Gniewczyny Trynieckiej, zdj. Rafał Kureczka

  Ludowy Zespół Śpiewaczy "Dolanie" z Gniewczyny Trynieckiej, zdj. Rafał Kureczka

 • Ludowy Zespół Śpiewaczy "Dolanie" z Gniewczyny Trynieckiej, zdj. Rafał Kureczka

  Ludowy Zespół Śpiewaczy "Dolanie" z Gniewczyny Trynieckiej, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Folklorystyczny "Pawłosiowianie" z Pawłosiowa, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Folklorystyczny "Pawłosiowianie" z Pawłosiowa, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Folklorystyczny "Pawłosiowianie" z Pawłosiowa, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Folklorystyczny "Pawłosiowianie" z Pawłosiowa, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Folklorystyczny "Pawłosiowianie" z Pawłosiowa, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Folklorystyczny "Pawłosiowianie" z Pawłosiowa, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół "Grzęszczanie" z Grzęski, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół "Grzęszczanie" z Grzęski, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół "Grzęszczanie" z Grzęski, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół "Grzęszczanie" z Grzęski, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół "Pantalowiczanie" z Pantalowic, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół "Pantalowiczanie" z Pantalowic, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół "Pantalowiczanie" z Pantalowic, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół "Pantalowiczanie" z Pantalowic, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół "Pantalowiczanie" z Pantalowic, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół "Pantalowiczanie" z Pantalowic, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy "Cantus" z Gorliczyny, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy "Cantus" z Gorliczyny, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy "Cantus" z Gorliczyny, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy "Cantus" z Gorliczyny, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy "Dębowianie" z Dębowa, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy "Dębowianie" z Dębowa, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy "Dębowianie" z Dębowa, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy "Dębowianie" z Dębowa, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy "Dzikowanie" ze Starego Dzikowa, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy "Dzikowanie" ze Starego Dzikowa, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy "Dzikowanie" ze Starego Dzikowa, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy "Dzikowanie" ze Starego Dzikowa, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy "Dzikowanie" ze Starego Dzikowa, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy "Dzikowanie" ze Starego Dzikowa, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy "Gacanki" z Gaci, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy "Gacanki" z Gaci, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy "Gacanki" z Gaci, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy "Gacanki" z Gaci, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy "Jagoda" z Dąbrowicy, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy "Jagoda" z Dąbrowicy, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy "Jagoda" z Dąbrowicy, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy "Jagoda" z Dąbrowicy, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy "Jagoda" z Dąbrowicy, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy "Jagoda" z Dąbrowicy, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy KGW z Ułazowa, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy KGW z Ułazowa, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy KGW z Ułazowa, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy KGW z Ułazowa, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy "Krzeczowiczanki" z Krzeczowic, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy "Krzeczowiczanki" z Krzeczowic, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy "Krzeczowiczanki" z Krzeczowic, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy "Krzeczowiczanki" z Krzeczowic, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy "Krzeczowiczanki" z Krzeczowic, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy "Krzeczowiczanki" z Krzeczowic, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy "Wierzbianie" z Wierzbnej, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy "Wierzbianie" z Wierzbnej, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy "Wierzbianie" z Wierzbnej, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy "Wierzbianie" z Wierzbnej, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy z Kisielowa, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy z Kisielowa, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy z Kisielowa, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy z Kisielowa, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy z Kisielowa, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy z Kisielowa, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa, zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa, zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa, zdj. Rafał Kureczka

 • XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Festyn pod Platanem", zdj. Rafał Kureczka

  XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Festyn pod Platanem", zdj. Rafał Kureczka

 • Ludowy Zespół Pieśni "Krynyczenjka" (Ukraina), zdj. Łukasz Kisielica

  Ludowy Zespół Pieśni "Krynyczenjka" (Ukraina), zdj. Łukasz Kisielica

 • Ludowy Zespół Pieśni "Krynyczenjka" (Ukraina), zdj. Rafał Kureczka

  Ludowy Zespół Pieśni "Krynyczenjka" (Ukraina), zdj. Rafał Kureczka

 • Ludowy Zespół Pieśni "Krynyczenjka" (Ukraina), zdj. Rafał Kureczka

  Ludowy Zespół Pieśni "Krynyczenjka" (Ukraina), zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Taneczny "Zabawljanka" (Ukraina), zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Taneczny "Zabawljanka" (Ukraina), zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Taneczny "Zabawljanka" (Ukraina), zdj. Łukasz Kisielica

  Zespół Taneczny "Zabawljanka" (Ukraina), zdj. Łukasz Kisielica

 • Zespół Taneczny "Zabawljanka" (Ukraina), zdj. Łukasz Kisielica

  Zespół Taneczny "Zabawljanka" (Ukraina), zdj. Łukasz Kisielica

 • Zespół Taneczny "Zabawljanka" (Ukraina), zdj. Łukasz Kisielica

  Zespół Taneczny "Zabawljanka" (Ukraina), zdj. Łukasz Kisielica

 • Zespół Taneczny "Zabawljanka" (Ukraina), zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Taneczny "Zabawljanka" (Ukraina), zdj. Rafał Kureczka

 • Zespół Taneczny "Zabawljanka" (Ukraina), zdj. Rafał Kureczka

  Zespół Taneczny "Zabawljanka" (Ukraina), zdj. Rafał Kureczka

 • XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Festyn pod Platanem", zdj. Rafał Kureczka

  XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Festyn pod Platanem", zdj. Rafał Kureczka

 • XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Festyn pod Platanem", zdj. Rafał Kureczka

  XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Festyn pod Platanem", zdj. Rafał Kureczka

 • Wręczenie nagród, zdj. Rafał Kureczka

  Wręczenie nagród, zdj. Rafał Kureczka

 • Wręczenie nagród, zdj. Rafał Kureczka

  Wręczenie nagród, zdj. Rafał Kureczka

 • Wręczenie nagród, zdj. Rafał Kureczka

  Wręczenie nagród, zdj. Rafał Kureczka

 • Wręczenie nagród, zdj. Rafał Kureczka

  Wręczenie nagród, zdj. Rafał Kureczka

 • Wręczenie nagród, zdj. Rafał Kureczka

  Wręczenie nagród, zdj. Rafał Kureczka

 • Wręczenie nagród, zdj. Rafał Kureczka

  Wręczenie nagród, zdj. Rafał Kureczka

 • Wręczenie nagród, zdj. Rafał Kureczka

  Wręczenie nagród, zdj. Rafał Kureczka

 • Wręczenie nagród, zdj. Rafał Kureczka

  Wręczenie nagród, zdj. Rafał Kureczka

 • XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Festyn pod Platanem", zdj. Rafał Kureczka

  XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Festyn pod Platanem", zdj. Rafał Kureczka

 • XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Festyn pod Platanem", zdj. Rafał Kureczka

  XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Festyn pod Platanem", zdj. Rafał Kureczka

 • XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Festyn pod Platanem", zdj. Rafał Kureczka

  XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Festyn pod Platanem", zdj. Rafał Kureczka

 • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone