• Slider 717
  • Slider 720
  • Slider 719
  • Slider 707
  • Slider 711
  • Slider 706
  • Slider 712
  • Slider 648
  • Slider 718

XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Festyn pod Platanem"

10 września w Zarzeczu odbył się FESTYN POD PLATANEM XIX Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych – pieśni zwyczajowe i obrzędowe.

Jego organizatorami byli: Centrum Kultury w Zarzeczu i Centrum Kulturalne w Przemyślu, zaś patronat honorowy sprawował Starosta Przeworski.

Tegoroczna edycja odbyła się w ramach 25. Edycji Europejskich Dni Dziedzictwa ph. „Krajobraz Dziedzictwa – Dziedzictwo krajobrazu”.

„Festyn pod Platanem” jest imprezą cykliczną mającą za zadanie ochronę dziedzictwa przodków, kulturę ludową naszego regionu. Poprzez zadawane tematy pieśni możemy powrócić do zwyczajów i obrzędów niegdyś tak popularnych, składających się na obraz kulturowy wsi. Krajobraz kulturowy rozumiany jako język, gwara, melodie, opowieści, gesty, stroje regionalne, przywołuje zarazem krajobraz przyrody w którym zachodziły pewne zjawiska. Świat kultury ludowej tak bardzo połączonej z przyrodą np. kalendarzem agralnym wg którego funkcjonowały zwyczaje i obrzędy ludu. Wyznaczał niejako rytm życia ludzi, darzących przyrodę ogromnym szacunkiem. Sprawiło to, że krajobraz przyrody na stałe stał się integralna częścią krajobrazu kulturowego.

Krajobraz nie ogranicza się tu jedynie do kultury ludowej, gdyż Pałac Dzieduszyckich i Park w którym odbywa się przegląd ukazuje i przywołuje kulturę dworską. Zatem krajobraz prezentujący się podczas przeglądu jest bardzo bogaty i zróżnicowany. Ukazuje bogactwo naszej historii i tradycji, które tworzyły, tworzą i będą miały wpływ na nasz dalszy obraz kulturowy.

Przegląd miał formę konkursu. W tegorocznym przeglądzie wysłuchaliśmy piętnaście grup śpiewaczych z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego, leżajskiego. Zaprezentowały one pieśni starostów weselnych, sieroce i ballady. Odbywał się on w dwóch kategoriach: dorosłych oraz dzieci i młodzież.

Gościnnie zaprezentowały się zespoły z Ukrainy: Ludowy Zespół Pieśni „Krynyczenjka” i Zespół Taneczny „Zabawljanka”.

Poniżej protokół z przeglądu.


Agata Hemon

 

 

 

Protokół
z obrad komisji oceniającej uczestników
„Festynu pod Platanem” XIX Regionalnego Przeglądu Grup Śpiewaczych –
pieśni zwyczajowe i obrzędowe (tematyka: pieśni tematem których były pieśni starostów weselnych, sieroce i ballady) w Zarzeczu 10 września 2017 r.


Komisja w składzie:
- Jolanta Danak-Gajda, etnomuzykolog
- Katarzyna Ignas, etnograf
- dr Andrzej Karczmarzewski, etnograf
po wysłuchaniu i obejrzeniu 15 prezentacji postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii dziecięcej i młodzieżowej:

Nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł (dwieście zł) ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla Zespołu Śpiewaczego przy Zespole Szkół w Zarzeczu.

w kategorii dorosłych:

Dwa równorzędne I Miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) każda, ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymuje:
- Zespół Folklorystyczny „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa,
- Zespół Śpiewaczy „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa.

Dwa równorzędne II Miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) każda dla:
- Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej nagroda ufundowana przez Centrum Kulturalne w Przemyślu,
- Zespołu Śpiewaczego z Rożniatowa, nagroda ufundowana przez Centrum Kulturalne w Przemyślu w wysokości 50 zł i Centrum Kultury w Zarzeczu w wysokości 300 zł.

Dwa równorzędne III Miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych), każda ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla:
- Zespołu Śpiewaczego „Grzęszczanie” z Grzęski,
- Zespołu Śpiewaczego KGW z Ułazowa.

Osiem wyróżnień pieniężnych w wysokości po 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych), każde ufundowanych przez Centrum Kultury w Zarzeczu otrzymują w kolejności alfabetycznej:
- Zespół Śpiewaczy „Jagoda” z Dąbrowicy,
- Zespół Śpiewaczy „Gacanki”z Gaci,
- Zespół Śpiewaczy „Cantus” z Gorliczyny,
- Zespół Śpiewaczy „Dębowianie” z Dębowa,
- Zespół Śpiewaczy z Kisielowa,
- Zespół Śpiewaczy „Krzeczowiczanki” z Krzeczowic,
- Zespół Śpiewaczy „Pantalowiczanie” z Pantalowic,
- Zespół Śpiewaczy „Wierzbianie” z Wierzbnej.Komisja gratuluje wszystkim uczestnikom nagrodzonym i wyróżnionym w XIX Regionalnym Przeglądzie Grup Śpiewaczych w Zarzeczu.
Doceniamy dobór repertuaru – usłyszeliśmy pieśni sieroce w ciekawych regionalnych wariantach, jak również interesujące archaiczne ballady. Zwracamy uwagę, iż różnicowanie repertuaru, prezentowanie pieśni o różnej tematyce i nastroju, ukazuje umiejętności artystyczne zespołu śpiewaczego.

Dziękujemy i doceniamy kompletny i prawidłowy strój ludowy kobiecy i męski prezentowany podczas przeglądu.
Komisja apeluje o melodyjny śpiew, zachowanie czystości brzmienia, wyraźne wyśpiewywanie słów pieśni i przyśpiewek, dobre opanowanie pamięciowe tekstu oraz emocjonalne wykonanie.

Dziękujemy Organizatorom za sprawne przeprowadzenie przeglądu.

Tematyka pieśni XX Jubileuszowego Regionalnego Przeglądu Grup Śpiewaczych „Festyn pod platanem” zostanie podana w późniejszym terminie.

 

Zobacz fotorelację z "Festynu pod platanem"

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone