• Slider 753
  • Slider 752
  • Slider 750
  • Slider 749
  • Slider 648

VI Regionalny Przegląd Chórów - Pieśni Maryjne

P r o t o k ó ł
z posiedzenia komisji oceniającej występy chórów w ramach
VI Regionalnego Przeglądu Chórów „Pieśni Maryjne” w Lubaczowie dn. 08.10.2017 r.


Komisja w składzie:
- prof. Monika Mielko-Remiszewska (UMCS),
- dr Kinga Strycharz-Bogacz (KUL),
- ks. dr Piotr Spyra (Zamość),

po wysłuchaniu dziesięciu prezentacji chórów postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

I Miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1 600, 00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz statuetkę ufundowaną przez Wójta Gminy Lubaczów
Chórowi Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Goraju – dyr. Diana Adamska.

Dodatkowym wyróżnieniem jest zaproszenie do udziału w II Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS 2017, który odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2017 r. w Lublinie.

II Miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1 200, 00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) ufundowaną przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie oraz statuetkę ufundowaną przez Wójta Gminy Lubaczów Chórowi mieszanemu „Alba Cantans” z Rzeszowa – dyr. Kornelia Ignas.

III Miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 700 zł (słownie: siedemset złotych) ufundowaną przez Miejski Dom Kultury w Lubaczowie oraz statuetkę ufundowaną przez Wójta Gminy Lubaczów Chórowi „Raxavia” z Rakszawy – dyr. Anna Pliś.

Wyróżnienia I stopnia pieniężne w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) otrzymały:

- Chór „Michael” z Kańczugi – dyr. Hubert Hadro, ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu,
- Przemyski Chór Kameralny Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu – dyr. Andrzej Guran, ufundowane przez Miejski Dom Kultury w Lubaczowie.

Wyróżnienia II stopnia pieniężne w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) otrzymały:

- Chór Parafii Św. Józefa z Muniny – dyr. Rafał Brudek, ufundowane przez Wójta Gminy Lubaczów,
- Chór „Fraza” z Kosiny – dyr. Katarzyna Burkot, ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu,
- Chór "Laurenti" z Warzyc - dyr. Mateusz Gałuszka, ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu,
- Chór „Sursum Corda” z Radymna – dyr. ks. Łukasz Kramarz, ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu,
- Chór „Tomaszowiacy” z Tomaszowa Lubelskiego – dyr. Marian Gumiela, ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

 

Jury serdecznie gratuluje i dziękuje za udział w VI Regionalnym Przeglądzie Chórów – Pieśni Maryjne wszystkim chórom i dyrygentom. Podkreśla dobry poziom prezentacji konkursowych i wyraża radość z zauważalnego rozwoju muzycznego większości zespołów. Jury dziękuje Organizatorom za doskonałe przygotowanie i sprawne przeprowadzenie Przeglądu, a nade wszystko za stworzenie sprzyjającej, życzliwej i przyjaznej atmosfery.

 

Zobacz fotorelację z przeglądu

Zdj. Mieczysław Rogalski

 

 

Relacja w programie "W obiektywie" TV Lubaczów

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone