• Slider 717
  • Slider 720
  • Slider 719
  • Slider 707
  • Slider 711
  • Slider 706
  • Slider 712
  • Slider 648
  • Slider 718

V Międzywojewódzki Przegląd Chórów - Pieśni Maryjne w Lubaczowie

P r o t o k ó ł

z posiedzenia komisji oceniającej występy chórów w ramach
 V Regionalnego Przeglądu Chórów „Pieśni Maryjne” w Lubaczowie dn. 9. 10. 2016 r.

 

 

Komisja w składzie:

- prof. Elżbieta Krzemińska, UMCS Lublin

- dr Anna Marek-Kamińska, Uniwersytet Rzeszowski

- ks. Witold Batycki, Diecezjalna Szkoła Muzyki Kościelnej, Zamość

po wysłuchaniu ośmiu prezentacji chórów postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

 

I Miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1 600, 00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz statuetkę ufundowaną przez Wójta Gminy Lubaczów otrzymuje:

Chór Łańcuckiej Fary -  dyr. Michał Horodecki.

Dodatkowym wyróżnieniem jest zaproszenie do udziału w koncercie „Regina Caeli V Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych „Matko Boża Różańcowa”, który odbędzie się 28 października 2016 r. w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Lublinie

 

II Miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1 200, 00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) ufundowaną przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie oraz statuetkę ufundowaną przez Wójta Gminy Lubaczów otrzymuje:

Chór „Solamen” z Jodłówki  - dyr. Krzysztof Pupka.

 

III Miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) ufundowaną przez Miejski Dom Kultury w Lubaczowie oraz statuetkę ufundowaną przez Wójta Gminy Lubaczów otrzymuje:

Chór „Harmonia” Szkoły Podstawowej z Łukowej – dyr. Sławomir Kuczek.

 

Wyróżnienie I-ego stopnia pieniężne w wysokości 400 zł (słownie: czterysta złotych) ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymuje:

Chór „Angelus” Diakoni Muzycznej Parafii Ojców Franciszkanów w Horyńcu-Zdroju – dyr. Anna Maria Faszczowa.

 

Wyróżnienia II stopnia pieniężne w wysokości po 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł) każde otrzymują:

- Chór „Michael” z Kańczugi – dyr. Hubert Hadro, ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu

- Chór „Veritas” z Nowosielec – dyr. Tadeusz Kałamarz, ufundowane przez Wójta Gminy Lubaczów

- Chór Parafii Św. Józefa z Muniny – dyr. Rafał Brudek, ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu

- Kameralny Chór „Konsonans” z Łabuń – dyr. Agnieszka Brylewicz, ufundowane przez Centrum Kulturalne
   w Przemyślu.

 

            Ksiądz Biskup Mariusz Leszczyński mówił dziś w homilii „że modlitwy trzeba się uczyć, trzeba dziękować” –

nasze spotkanie z pieśnią maryjną jest formą ciągłego doskonalenia się w modlitwie. Dzięki organizatorom: Centrum Kulturalnemu w Przemyślu z panią Agatą Hemon, Parafii Konkatedralnej w Lubaczowie z ks. proboszczem Andrzejem Stopyrą, Powiatowym Centrum Kultury w Lubaczowie z panem Mariuszem Frantem możemy co roku być posłańcami dobrej nowiny i zamknąć w dźwiękach nasze dziękczynne modlitwy.

            W przeglądzie wszyscy są wygrani, zaprezentowało się 8 chórów, których poziom artystyczny wzrasta, doskonalą się umiejętności wokalne i prezentowany jest coraz ciekawszy program artystyczny. Gratulujemy zatem uczestnikom przeglądu.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Zobacz fotorelację z imprezy   

 

Relacja Radia Zamość - patronat medialny Przeglądu

 

 

             

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone