• Slider 797
  • Slider 788
  • Slider 796
  • Slider 798
  • Slider 795
  • Slider 799
  • Slider 800
  • Slider 672

Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

15. Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

 

Termin: październik - listopad 2022 r.

Miejsce: klub Piwnice, Galeria Stara Kręgielnia Centrum Kulturalnego w Przemyślu

Organizator: Centrum Kulturalne w Przemyślu

 

Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej skierowany jest do  twórców nieprofesjonalnych z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i bieszczadzkiego.

Jego celem jest propagowanie  amatorskiej twórczości plastycznej, rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań plastycznych, wspomaganie twórców w realizacji ich życiowych pasji i umożliwienie im prezentacji swoich dzieł. Ponadto służy integracji, wymianie doświadczeń i form pracy twórczej.

 

14. Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej - wernisaż, Przemyśl 2021 r., zdj. Krystyna Juźwińska

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone