• Slider 711
  • Slider 707
  • Slider 706
  • Slider 712
  • Slider 648
  • Slider 718

Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

14. Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

 

Termin: październik 2021 r.

Miejsce: klub Piwnice, Galeria Stara Kręgielnia Centrum Kulturalnego w Przemyślu

Organizator: Centrum Kulturalne w Przemyślu

 

Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej skierowany jest do  twórców nieprofesjonalnych z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i bieszczadzkiego.

Jego celem jest propagowanie  amatorskiej twórczości plastycznej, rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań plastycznych, wspomaganie twórców w realizacji ich życiowych pasji i umożliwienie im prezentacji swoich dzieł. Ponadto służy integracji, wymianie doświadczeń i form pracy twórczej.

 

Wystawa pokonkursowa 13. Regionalnego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej, Przemyśl 2020, zdj. Halina Paszkowska

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone