• Slider 483
 • Slider 485
 • Slider 482
 • Slider 471
 • Slider 474
 • Slider 478
 • Slider 459
 • Slider 454
 • Slider 446
 • Slider 477

Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Nienadowej

 

Uczestnicy według kolejności zgłoszeń:

Kategoria Zespoły Śpiewacze:

 1. Zespół Śpiewaczy „Pawłosiowianie" z Pawłosiowa, pow. jarosławski  
 2. Zespół Pieśni Ludowej „Biesiada” z Tuczemp, gm. Jarosław, pow. jarosławski
 3. Zespół Biesiadny „Wierzbianie” z Wierzbnej, gm. Pawłosiów, pow. jarosławski
 4. Zespół Śpiewaczy „Cantus” z Gorliczyny, gm. Przeworsk, pow. przeworski
 5. Zespół Śpiewaczy „Studzieńczanki” ze Studziana, gm. Przeworsk, pow. przeworski
 6. Zespół Śpiewaczy KGW z Ułazowa, gm. Stary Dzików, pow. lubaczowski
 7. Zespół Śpiewaczy „Dębowianie” z Dębowa, gm. Gać, pow. przeworski
 8. Zespół Śpiewaczy „Gacanki” z Gaci, pow. przeworski
 9. Zespół Śpiewaczy „Grzęszczanie” z Grzęski, gm. Gać, pow. przeworski
 10. Zespół Śpiewaczy „Pantalowiczanie” z Pantalowic, gm. Kańczuga, pow. przeworski
 11. Zespół Śpiewaczy z Kisielowa, gm. Zarzecze, pow. przeworski
 12. Zespół Śpiewaczy z Maćkówki, gm. Zarzecz, pow. przeworski
 13. Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa, gm. Zarzecze, pow. przeworski
 14. Zespół Śpiewaczy „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa, pow. lubaczowski
 15. Zespół Śpiewaczy „Stokrotki” z Cewkowa, gm. Stary Dzików,  pow. lubaczowski
 16. Zespół Śpiewaczy „Porębianki” z Drohobyczki, gm. Dubiecko, pow. przemyski
 17. Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej, gm. Tryńcza, pow. przeworski
 18. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Wietlinianie” z Wietlina, gm. Laszki, pow. jarosławski

 

Kategoria Kapele Ludowych:

 1. Kapela Ludowa „Gacoki” z Gaci, pow. przeworski
 2. Kapela Ludowa „Grodziszczoki” z Grodziska Dolnego, gm. Leżajsk pow. leżajski

 

Kategoria Soliści – instrumentaliści:

 1. Mateusz Kochmański z Gaci klarnecista, pow. przeworski
 2. Agnieszka Rydzik z Grodziska Dolnego, cymbalistka, gm. Leżajsk, pow. leżajski

 

Kategoria Soliści-śpiewacy:

 1. Helena Szpytma z Gaci, pow. przeworski
 2. Kazimierz Rzemyk z Ujeznej, gm. Przeworsk, pow. przeworski
 3. Anna Fil ze Starego Dzikowa, pow. lubaczowski

 

Kategoria „Mistrz-Uczeń”:

 1. Helena Szpytma i Marcelina Osikowska z Gaci, pow. przeworski
 2. Monika Wiśniewska i Antonina Osikowska z Gaci, pow. przeworski
 3. Zespół Pieśni i Tańca „Sieteszanie” z Sieteszy z mistrzami Maria i Jacek Dudek, gm. Kańczuga, pow. przeworski
 4. Małgorzata Madera i Natalia Dyndał z Cewkowa, gm. Stary Dzików, pow. lubaczowski
 5. Kazimiera Pinkowicz i Julia Sobel z Drohobyczki, gm. Dubiecko, pow. przeworski
 6. Michał Rydzik i Anna Rydzik z Grodziska Dolnego, gm. Leżajsk, pow. leżajski
 7. Michał Rydzik i Aleksandra Rydzik z Grodziska Dolnego, gm. Leżajsk, pow. leżajski
 8. Zofia Sokół i Amelia Kędziora z Gniewczyny, gm. Tryńcza, pow. przeworski
 9. Zofia Sokół oraz Anna Wnęk i Martyna Niemiec z Gniewczyny, gm. Tryńcza, pow. przeworski
Copyright © 2019 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone