• Slider 728
  • Slider 712
  • Slider 706
  • Slider 723
  • Slider 721
  • Slider 730
  • Slider 648
  • Slider 726

Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych

Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Kańczudze to eliminacje do dwóch Ogólnopolskich Festiwali mających na celu ochronę naszego dziedzictwa kulturowego, którego ważnym elementem jest kultura ludowa.

Zatem uczestnicy Przeglądu kwalifikowani są do udziału w:
52. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (odbędzie się w dniach 21-24. 06. 2018 r.)
Podczas regionalnego przeglądu zostanie wytypowany: solista-śpiewak, solista-instrumentalista, kapela ludowa, zespół śpiewaczy, prezentacja „Duży-Mały”.
52. „Sabałowych Bajań” Festiwalu Folkloru Polskiego w Bukowinie Tatrzańskiej (odbędzie się w dniach 11-15. 08. 2018 r.)
Podczas regionalnego przeglądu zostanie wytypowany: solista-śpiewak, solista-instrumentalista, grupa śpiewacza.

Festiwale cieszą się dużym uznaniem zarówno wśród badaczy kultury ludowej jak i publiczności. Uczestnicy Festiwalu typowani są przez wojewódzkie ośrodki kultury w kraju podczas przeglądów regionalnych, dzięki czemu prezentują się na nich najwybitniejsi artyści ludowi naszego kraju.

W ślad za regulaminami festiwalowymi kryteria oceny kładą duży nacisk na zachowanie tradycji: zgodność repertuaru i instrumentarium z tradycją danego regionu, charakterystyczny sposób i styl wykonania, cechy gwarowe pieśni oraz poziom artystyczny prezentacji.

Przegląd jest jedną z najważniejszych imprez mających na celu ochronę tradycji ludowych w naszym regionie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na przesłuchania konkursowe, a po nich na wspólne muzykowanie i tańce przy Kapeli Ludowej „Gacoki” z Gaci oraz Kapeli Ludowej „Grodziszczoki” z Grodziska Dolnego. Jako pierwsi zaprezentują się najmłodsi uczestnicy czyli kategoria „Duży-Mały”.

 

 

UCZESTNICY:

Kategoria zespoły śpiewacze:

1. Zespół Śpiewaczy „Dębowianie” z Dębowa
gm. Gać, powiat przeworski

2. Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej
gm. Tryńcza, powiat przeworski  

3. Zespół Śpiewaczy „Krzeczowiczanki” z Krzeczowic
gm. Kańczuga, powiat przeworski  

4. Zespół Śpiewaczy „Pantalowiczanie” z Pantalowic
gm. Kańczuga, powiat przeworski  

5. Grupa Śpiewacza „Wyszatyczanie” z Wyszatyc
gm. Żurawica, powiat przemyski

6. Zespół Śpiewaczy „Gacanik” z Gaci
gm. Gać, powiat przeworski

7. Zespół Śpiewaczy „Cantus” z Gorliczyny
gm. Przeworsk, powiat przeworski

8. Zespól Śpiewaczy z Rożniatowa
gm. Zarzecze, powiat przeworski

9. Zespół Śpiewaczy z Maćkówki
gm. Zarzecze, powiat przeworski

10. Zespół Śpiewaczy z Kisielowa
gm. Zarzecze, powiat przeworski

11. Zespół Śpiewaczy „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa
gm. Pawłosiów, powiat jarosławski

12. Zespół Śpiewaczy „Wierzbianie” z Wierzbnej
gm. Pawłosiów, powiat jarosławski

Kategoria kapele ludowe:

1. Kapela Ludowa z Gniewczyny Łańcuckiej
gm. Satry Dzików, powiat lubaczowski

2. Kapela Ludowa „Grodziszczoki” z Grodziska Dolnego
gm. Grodzisko Dolne, powiat leżajski

Kategoria soliści-śpiewacy:

1. Zofia Sokół z Gniewczyny Trynieckiej
gm. Tryńcza, powiat przeworski

2. Kazimierz Rzemyk z Ujeznej
gm. Przeworsk, powiat przeworski

3. Danuta Nieckarz ze Starego Dzikowa
gm. Stary Dzików, powiat lubaczowski

4. Aniela Mrówka z Cewkowa
gm. Stary Dzików, powiat lubaczowski

5. Jerzy Urban z Wyszatyc
gm. Żurawica, powiat przeworski

6. Marek Dendura z Gaci
gm. Gać, powiat przeworski

Kategoria soliści-instrumentaliści:

1. Stanisław Poręby z Tryńczy (skrzypek)  
gm. Tryńcza, powiat przeworski

2. Michał Rydzik z Grodziska Dolnego (cymbalista)
gm. Grodzisko Dolne, powiat leżajski

3. Agnieszka Rydzik z Grodziska Dolnego (cymbalistka)
gm. Grodzisko Dolne, powiat leżajski

4. Mateusz Kochmański z Gaci (klarnecista)
gm. Gać, powiat przeworski

5. Kinga Mól z Gaci (skrzypaczka)
gm. Gać, powiat przeworski

Kategoria „Duży-Mały”:

1. Grupa Śpiewacza: Martyna Niemiec, Anna Wnęk z Mistrzynią Zofią Sokół
z Gniewczyny Łańcuckiej, gm. Tryńcza, powiat przeworski

2. Zespół Śpiewaczy z Mistrzem Jackiem Dudek / Marią Dudek z Sieteszy
gm. Kańczuga, powiat przeworski

3. Aleksandra Rydzik z Mistrzem Michałem Rydzikiem z Grodziska Dolnego
gm. Grodzisko Dolne, powiat leżajski

4. Anna Rydzik z Mistrzem Michałem Rydzikiem z Grodziska Dolnego
gm. Grodzisko Dolne, powiat leżajski

5. Grupa Śpiewacza: Antonina i Marcelina Osikowska z Mistrzem Lucyną Skawiną
z Gaci, gm. Gać, powiat przeworski

Kategoria kontynuacja:

1. Młodzieżowa Kapela Ludowa z Albigowej
gm. Łańcut, powiat łańcucki

2. Monika Wiśniowska z Gaci (skrzypaczka)
gm. Gać, powiat przeworski

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone