• Slider 801
  • Slider 788
  • Slider 796
  • Slider 798
  • Slider 795
  • Slider 799
  • Slider 800
  • Slider 672

Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Kolędy i Pastorałki"

22. Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Kolędy i Pastorałki"

 

Termin: 09.01.2022 r.

Miejsce: Kościół Parafialny w Pawłosiowie

Organizatorzy: Stowarzyszenie Folklorystyczne "Pawłosiowianie" w Pawłosiowie, Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Wójt Gminy Pawłosiów, Parafia Rzymskokatolicka w Pawłosiowie

 

Przegląd grup śpiewaczych z terenu powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego. W Przeglądzie biorą udział zespoły kultywujące tradycje śpiewania kolęd zarówno religijnych jak i świeckich.

Oprócz znanych kolęd posłuchać będzie można także kolęd, pastorałek oraz kantyczek zakorzenionych w tradycji ludowej regionu Podkarpacia.

 

Laureaci GRAND PRIX - Zespół Śpiewaczy „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa, zdj. Paweł Kasjan

 XXI Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Kolędy i Pastorałki", Pawłosiów 2020 r.

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone