• Slider 719
  • Slider 716
  • Slider 717
  • Slider 720
  • Slider 707
  • Slider 711
  • Slider 712
  • Slider 648
  • Slider 718

Podsumowanie VIII edycji Regionalnego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej

18 października w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbyło się podsumowanie VIII edycji Regionalnego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej, w której wzięło udział 53 twórców z terenu powiatów jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego i przemyskiego.

Komisja artystyczna w skład której weszli Tomasz Bielański (artysta plastyk), Elżbieta Cieszyńska (artysta plastyk), Małgorzata Tenczyńska-Podulka (artysta plastyk), Rafał Kureczka (artysta plastyk), oceniła ok. 160 prac z dziedziny malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby.

Komisja artystyczna z zadowoleniem zauważyła wyrównany poziom prac zgłoszonych do konkursu. W tegorocznej edycji konkursu głównie wyróżniła się kategoria malarstwa. Wielu twórców pokazało część swoich rzeczywistych możliwości, zarówno w formie jak i w poszukiwaniach kolorystycznych.

Natomiast wystawa pokonkursowa, którą można oglądać do końca października, to pokaz najbardziej reprezentatywnych przykładów różnych postaw twórczych, składających się na całokształt sztuki całego naszego regionu.


Komisja artystyczna przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

W dziedzinie malarstwa:

I Nagroda:
- Elżbieta Borusowska z Jarosławia.

II Nagroda:
- Anna Wilk z Przemyśla,
- Ewa Wolak z Przemyśla,
- Władysław Zych z Medyki.

III Nagroda:
- Alicja Czado z Przemyśla,
- Emilia Fok z Przemyśla,
- Adam Lewandowski z Przemyśla,
- Dorota Olszańska z Prałkowiec,
- Jerzy Pacławski z Przemyśla.

Wyróżnienia:
- Jolanta Cicińska z Przemyśla,
- Herbert Czeglarek z Kosztowej,
- Danuta Kruk z Przemyśla,
- Maria Makowiecka z Sośnicy,
- Alicja Nodżak z Prałkowiec,
- Julia Oleksińska z Przemyśla,
- Danuta Ryl z Jarosławia.


W dziedzinie rzeźby:

Nagroda:
- Zbigniew Gaweł z Przemyśla, za tematykę ludowości.

Wyróżnienie:
- Marian Garwona z Przemyśla, za ludowość i umiejętność wykorzystania materiału rzeźbiarskiego, ukształtowanego przez naturę,
- Józef Lewkowicz z Nowego Sioła, za tematykę ludowości.


W dziedzinie grafiki:
Wyróżnienie:
- Sylwia Kut z Łowiec.


W dziedzinie rysunku nagród i wyróżnień nie przyznano.


Nagrody i wyróżnienia pieniężne zostały ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

 

Zobacz fotorelację: 

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone