• Slider 585
 • Slider 599
 • Slider 584
 • Slider 587
 • Slider 608
 • Slider 604
 • Slider 609
 • Slider 483

Oferta pracy

OFERTA PRACY W CENTRUM KULTURALNYM W PRZEMYŚLU

 

Stanowisko: Instruktor ds. teatru

Wymagania niezbędne: wykształcenie minimum średnie kierunkowe; doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w tym pracy z dziećmi; aktualne zaświadczenie o niekaralności (z Krajowego Rejestru Karnego).

Wymagania dodatkowe: wiedza o teatrze, aktorstwie i reżyserii; umiejętności interpersonalne: kreatywność, cierpliwość, wysoka kultura osobista.

Podstawowy zakres obowiązków: prowadzenie cyklicznych zajęć teatralnych, w tym zajęcia z dykcji, praca nad emocjami, realizacja przedstawień teatralnych; kształcenie umiejętności z zakresu warsztatu aktorskiego; organizacja i współorganizacja przedsięwzięć literacko-teatralnych.

Warunki pracy: praca w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia.

Termin rozpoczęcia pracy: 1 września 2018 r.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie, wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata oraz podpisaną zgodę na udostępnienie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną, zaświadczenie o niekaralności – wypis z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przedłożyć w sekretariacie Centrum Kulturalnego w Przemyślu w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta Pracy. Instruktor ds. teatru” do dnia 20 sierpnia 2018 r.

 

PLIKI DO POBRANIA
 • |  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 • |  Klauzula informacyjna

 • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2020 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone