• Slider 719
 • Slider 716
 • Slider 717
 • Slider 720
 • Slider 707
 • Slider 711
 • Slider 712
 • Slider 648
 • Slider 718

Od czego się zaczęło? "Treści na lat 30"

 

 

„Treści na lat 30” to projekt w którym chcielibyśmy przypomnieć że Instytucja jaką jest Centrum Kulturalne w Przemyślu istnieje pod tą nazwą od 30 lat. Poprzez szereg działań, inicjatyw i publikacji głównie on-line postaramy się przybliżyć różne informacje, ciekawostki „z życia” instytucji.

Publikowane materiały będą mieć charakter wspomnieniowy i zawierać będą odniesienia do długoletniej historii instytucji i jej przemian. Wpisy będą publikowane w odstępach dwutygodniowych na stronie internetowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu. Zachęcamy też do odwiedzania naszego FB i Kanału na YouTube. Na których ukazywać się będą krótkie filmiki mające zachęcić wszystkich do poznania naszej historii w dość nietypowy sposób.

Dla widzów zostanie przygotowana zagadka, a spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosowane i nagrodzone pamiątkowymi upominkami zostaną dwie z nich. Pierwszy materiał ukaże się 29 marca. Już dziś serdecznie zapraszamy! Do zobaczenia!

Chcielibyśmy zachęcić Was do współtworzenia z nami tytułowych „Treści na lat 30” poprzez nadsyłanie wspomnień, fotografii, ciekawostek związanych z naszą instytucją na adres mailowy: 30@ck.przemysl.pl lub poprzez kontakt telefoniczny: 16 6782009 wew. 533 - Katarzyna Medelczyk-Szkółka, Bernadetta Janduła - wew. 532. Ciekawe materiały zostaną opublikowane, a ich autorzy zostaną obdarowani upominkami.

 

Budynek Centrum Kulturalnego w Przemyślu. Widok na elewację od strony ul. Konarskiego

Zdj. Paweł Kasjan

 

Od czego się zaczęło?

Rozpoczynając naszą przygodę z historią Centrum Kulturalnego w Przemyślu, musieliśmy cofnąć się nieco dalej w czasie bo aż do 1884 roku. Wszystko rozpoczęło się od wniosku p. Mieczysława Baranowskiego insp. Rady Szkolnej dotyczącego założenia Filii Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Przemyślu. Spotkał się on z dużą aprobatą i już wkrótce członkowie „Sokoła” rozpoczęli zajęcia, które początkowo odbywały się w Szkole Św. Elżbiety (dziś jest to budynek Urzędu Miejskiego przy ulicy Wodnej 11), później w kamienicy Giżowski (obecnie jest to Kamienica – Rynek 26). Jednocześnie starali się pozyskać fundusze na budowę własnego miejsca w którym mogliby ćwiczyć.

Co ciekawe, dokładnie 130 lat temu, bo w 1891 roku prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” dr Leonard Tarnawski otrzymał decyzję od Rady Miejskiej o przekazaniu placu przy ulicy Długiej (dziś Dworskiego) na którym mogła rozpocząć się budowa Sokolego Gniazda.

2 sierpnia 1894 roku wmurowano kamień węgielny i tak rozpoczęła się budowa, która trwała tylko około 10 miesięcy. W gmachu „Sokoła” odbywały się różnorodne wydarzenia kulturalne i sportowe. Gdy nastał czas I Wojny Światowej w budynku początkowo mieściła się kwatera wojsk austrowęgierskich a następnie szpital wojskowy, a pod koniec wojny stanowił stację Legionów Polskich. Później wynajmowano budynek różnym organizacjom do 1922 roku. Międzywojnie pozwoliło przywrócić działalność patriotyczną, kulturalno-sportową „Sokoła”, który działał na terenie Przemyśla do 1939 roku. Władze radzieckie, jak i niemieckie w czasie II Wojny Światowej w budynku utworzyły własne instytucje mające pełnić funkcje kulturalne.

Rok po zakończeniu wojny został utworzony Powiatowy Dom Kultury Związków Zawodowych, który  na przełomie lat 1963/64 został przekształcony na Przemyski Dom Kultury, rolą którego było prowadzenie działalności środowiskowej dla mieszkańców miasta, a dla powiatu pomoc instrukcyjno-metodyczną. Zmiany administracyjne wprowadzone w roku 1975 wpłynęły również na przemianowanie PDK na Wojewódzki Dom Kultury podległy Urzędowi Wojewódzkiemu. Ciekawostką jest fakt, iż swój początek miały wówczas trwające do dziś imprezy m. in.: Biesiada Teatralna w Horyńcu – Zdroju, Mikołajki Jazzowe.

29 marca 1991 roku Zarządzeniem nr 20 Wojewody Przemyskiego zmieniono nazwę instytucji na Centrum Kulturalne pod którą funkcjonuje już od 30 lat. Nadzór nad Instytucją sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego. Centrum Kulturalne w Przemyślu posiada bogatą ofertę kulturalną, edukacyjną i popularyzującą dziedzictwo kulturowe naszego regionu, jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez, przeglądów, konkursów o charakterze regionalnym, międzywojewódzkim, ogólnopolskim ale i międzynarodowym. Chętni mogą rozwijać swoje pasje w zespołach: teatralnych, muzycznych, tanecznych, klubach zainteresowań.  Ale więcej informacji o imprezach i zespołach przeczytacie w kolejnych odcinkach naszego cyklu „Treści na lat 30”.

 

Bibliografia:
M. Raińska „Sokolnie Galicyjskie – Historia i stan obecny”,
30 lat Instytucji Wojewódzkiej, Wojewódzki Dom Kultury – Centrum Kulturalne 1975-2005, pod red. H. Kamińska, M.J. Nowak, M. Prosiecka
https://www.ck.przemysl.pl/ck/o-nas,3.html

 

Plakat 30-lecie Centrum Kulturalnego w Przemyślu

PLIKI DO POBRANIA
 • |  Regulamin projektu pod nazwą "Treści na lat 30"

 • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone