• Slider 797
  • Slider 788
  • Slider 796
  • Slider 798
  • Slider 795
  • Slider 799
  • Slider 800
  • Slider 672

Przemyski Klub Szaradzistów „Przemek”  przy Centrum Kulturalnym w Przemyślu
jest członkiem ogólnopolskiej Federacji Klubów Szaradzistów.
 


Terminy i miejsce spotkań klubowych:

W każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca o godz. 16°° w Centrum Kulturalnym w Przemyślu, ul. Konarskiego  9 (Biblioteka Repertuarowa)

 

WYCIĄG Z REGULAMINU KLUBU


§ 1


Przemyski Klub Szaradzistów „Przemek”, zwany dalej Klubem, działa na terenie miasta Przemyśla i powiatów ościennych pod patronatem Centrum Kulturalnego w Przemyślu.  


§ 2


1.    Klub swoją działalność opiera na pracy społecznej jego członków.

2.    Celem Klubu jest:
  a) pobudzanie myśli twórczej i rozwijanie inwencji nowatorskich śród szaradzistów oraz wzbogacanie wartości publikowanych rozrywek umysłowych.
  b) podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy o szaradziarstwie.
  c) propagowanie rozrywek umysłowych
  d) współpraca z redakcjami czasopism szaradziarskich, oraz z Federacją Klubów Szaradzistów.
  e) nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi instytucjami celem organizowania rozrywek umysłowych i popularyzowania szaradziarstwa.

 3.    Cel Klubu będzie realizowany przez:
  a) rekrutację nowych członków, w szczególności z grupy młodzieży szkolnej.
  b) cykliczne spotkania członków i sympatyków.
  c) organizowanie konkursów, turniejów, prelekcji, pokazów, a także innych imprez szaradziarskich.
  d) uczestnictwo w ogólnopolskich turniejach i imprezach szaradziarskich.
  e) współpracę z innymi klubami i redakcjami czasopism szaradziarskich.  
 

Na spotkania zapraszamy wszystkich miłośników krzyżówek, rebusów i łamigłówek umysłowych.

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone