• Slider 678
 • Slider 674
 • Slider 665
 • Slider 680
 • Slider 679
 • Slider 685
 • Slider 681
 • Slider 668
 • Slider 675
 • Slider 648

Muzyka chóralna - zespoły, twórcy, dzieła

Dziedzictwo Podkarpacia - śpiew chóralny

Centrum Kulturalne w Przemyślu od 2007 roku organizuje Podkarpacki Przegląd Chórów „Pieśni Pasyjne” w Radymnie a od 2012 roku „Pieśni Maryjne” – Regionalny Przegląd Chórów w Lubaczowie dla zespołów chóralnych z naszego regionu. Przeglądy te mają za cel pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji zbiorowego śpiewu chóralnego, wykonywania polskiej i obcej pieśni religijnej, a także są miejscem spotkania, wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć poszczególnych zespołów. W ten sposób chcemy nawiązać do bogatej i długoletniej tradycji wspólnego śpiewania na terenie Podkarpacia.

Tradycja „amatorskiego” śpiewu chóralnego w naszym regionie sięga II poł. XIX w. kiedy to na terenie ówczesnej autonomii galicyjskiej powstało kilka znaczących i prężnie działających towarzystw śpiewaczych. Przy działającym od 1862 r. Towarzystwie Muzycznym w Przemyślu istniał chór który w okresie międzywojennym liczył 250 osób.

Na przełom XIX i XX w. przypada ożywienie w zakresie muzyki liturgicznej w kościele katolickim. Ruch cecyliański stał się przyczynkiem do zakładania chórów parafialnych. Szczególnym orędownikiem tej formy podniesienia poziomu śpiewu i muzyki sakralnej był biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar.

Okres zaborów stał się szczególnym czasem w którym działalność chórów i śpiew pieśni patriotycznych wzmacniał ducha narodu, przypominał o historii i budował wspólnotę. Na terenie Galicji był to także czas zakładania chórów szkolnych, które poprzez wykonywanie muzyki polskiej uczyły rodzimej mowy i krzewiły polską kulturę przeciwstawiając się działaniom zaborcy.

Kontynuacją tej tradycji była działalność chóralna w międzywojniu kiedy to istniało bodaj najwięcej chórów a wspólne śpiewanie stało się narzędziem kształtującym muzykalność społeczeństwa, która nie była już zarezerwowana tylko dla profesjonalistów. Chóry śpiewały podczas uroczystości zarówno religijnych jak i państwowych wykonując różnorodny repertuar. Ten żywiołowy rozwój aktywności muzycznej przerwała dopiero tragedia II wojny światowej. Po wojnie ruch śpiewaczy odradzał się stopniowo w nowej rzeczywistości. Początkowo dyrygenci i kierownicy zespołów musieli mierzyć się z cenzurą jednak już po odwilży w 1956 roku działalność chórów nie była ograniczana.

W ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania śpiewem chóralnym. Powstają nowe zespoły, które często odwołują się do dawnych tradycji muzycznych swojej małej ojczyzny. Centrum Kulturalne w Przemyślu poprzez organizację Przeglądów w postaci konkursu i w formule spotkania zespołów z terenu naszego województwa wpisuje się w to znaczące dziedzictwo muzyki chóralnej. Dotychczas w obu Przeglądach uczestniczyło kilkadziesiąt chórów z województwa podkarpackiego i lubelskiego.

W naszym cyklu chcemy pokazać państwu szeroko rozumiane dziedzictwo chóralne naszego regionu. W tym miejscu będziemy prezentować chóry działające w naszym regionie, sylwetki kompozytorów muzyki chóralnej oraz ich twórczość. Na początek wrócimy wspomnieniami do poprzednich Przeglądów.

 

Paweł Kasjan – instruktor ds. upowszechniania i promocji kultury

 

Afisz Muzyka chóralna

 

Laureaci Podkarpackiego Przeglądu Chórów „Pieśni Pasyjne” w Radymnie

Laureaci Grand Prix (rok / nazwa zespołu / dyrygent)

2011 – Chór „Fraza” z Kosiny, dyrygent: Agnieszka Tomaszek
2012 – Chór „Cantilena” z Radymna, dyrygent: Dorota Gunia
2015 – Chór Łańcuckiej Fary, dyrygent: Michał Horodecki
2016 – Sanocki Zespół Wokalny „Soul”, dyrygent: Monika Brewczak
2017 – Podkarpacki Chór Męski ze Strzyżowa, dyrygent: Grzegorz Oliwa

 

Laureaci I Miejsca

2010  –  Chór Mieszany „Canon” z Białobrzegów, dyrygent: Sylwia Wojnar
2011  –  Chór z Pruchnika Górnego, dyrygent: Krzysztof Pupka
2012  –  Chór „Soli Deo” z Jasła, dyrygent: Monika Twarduś
2013, 2016 i 2017 – Przemyski Chór Kameralny Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu, dyrygent: Andrzej Guran
2015 – Chór Mieszanego Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia” im. St. Lachmana z  Mielca, dyrygent: dr Antoni Stańczyk
2018 – Chór „Noster” Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Goraju, dyrygent: Diana Adamska
oraz Chór „Raxavia” z Rakszawy, dyrygent: Anna Pliś
2019 – Chór Akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyrygent: Katarzyna Sobas

 

W latach 2007-2009 przyznawano wyróżnienia dla wszystkich uczestniczących chórów.

 

Laureaci Złotego Pasma w 2014 r.:

Chór Politechniki Rzeszowskiej, dyrygent: Justyna Szela-Adamska
Chór Mieszany „Echo” z Krosna, dyrygent: Mariola Rybczak
Chór „Michael” z Kańczugi, dyrygent: Hubert Hadro
Chór z Pruchnika Górnego, dyrygent: Krzysztof Pupka
Chór Mieszany „Canon” z Białobrzegów, dyrygent: Sylwia Wojnar

 

 

Uczestnicy Podkarpackiego Przeglądu Chórów „Pieśni Pasyjne” w Radymnie w latach 2007 – 2020 r.

1.    Chór Mieszany „Alcanto” z Albigowej, pow. łańcucki
2.    Chór Mieszany „Gloria” z Babic, pow. przemyski
3.    Chór „Chorus Familiaris” z Baranowa Sandomierskiego, pow. tarnobrzeski
4.    Chór Mieszany „Canon” z Białobrzegów, pow. łańcucki
5.    Chór Kameralny Publicznego Gimnazjum Jana Pawła II w Dubiecku, pow. przemyski
6.    Chór Mieszany „Sokół” przy Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku, pow. strzyżowski
7.    Chór Mieszany przy parafii pw. św. Mateusza z Gniewczyny Łańcuckiej, pow. przeworski
8.    Chór św. Barbary z Grodziska Dolnego, pow. leżajski
9.    Chór „Soli Deo” z Jasła
10.    Chór „Michael” z Kańczugi, pow. przeworski
11.    Chór Gimnazjum nr 1 z Kańczugi, pow. przeworski
12.    Chór Mieszany „Fraza” z Kosiny, pow. łańcucki
13.    Chór Mieszany „Echo” działający przy Związku Nauczycielstwa Polskiego i Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
14.    Chór „Laudis” z Lubatówki, pow. krośnieński
15.    Chór Łańcuckiej Fary
16.    Chór Parafialny „Gaudete” z parafii pw. św. Michała Archanioła w Łańcucie
17.    Chór z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łopuszce Wielkiej, pow. przeworski
18.    Kameralny Chór Męski z Markowej, pow. łańcucki
19.    Chór Nauczycielski „Akord” Związku Nauczycielstwa Polskiego i Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu
20.    Chór Męski Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia” im. Stanisława Lachmana z Mielca
21.    Chór Mieszany Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia”  im. Stanisława Lachmana z Mielca
22.    Chór „Laudate Deo” z Mielca
23.    Chór Parafialny Świętego Józefa z Muniny, pow. jarosławski
24.    Chór Seniora „Tanew” z Narola, pow. lubaczowski
25.    Chór „Veritas” z Nowosielec, pow. przeworski
26.    Chór „Ostrovia Regine Poloniae” z Ostrowa, pow. jarosławski
27.    Chór „Pasjonata” z Padwi Narodowej, pow. mielecki
28.    Chór z Pruchnika Górnego, pow. jarosławski
29.    Diakonia Muzyczna Parafii Miłosierdzia Bożego w Przemyślu / Młodzieżowy Chór „Misericordias” z Przemyśla
30.    Chór Męski przy parafii Ojców Karmelitów Bosych w Przemyślu
31.    Chór Parafialny z parafii Ojców Karmelitów Bosych w Przemyślu
32.    Przemyski Chór Kameralny Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu
33.    Chór Męski „Echo” przy Bazylice Kolegiackiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku
34.    Chór „Cantilena” z Radymna, pow. jarosławski
35.    Chór „Sursum Corda” z Radymna, pow. jarosławski
36.    Chór „Raxavia” z Rakszawy, pow. łańcucki
37.    Chór Mieszany „Collegium Musicum” z Rzeszowa
38.    Chór Parafialny „Emmanuel” z parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie
39.    Chór „Fontes” z Rzeszowa
40.    Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej
41.    Chór Akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego
42.    Chór „Solideo” przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Siennowie, pow. przeworski
43.    Chór „Camerata” z Soniny, pow. łańcucki
44.    Chór „Gaude Vitae” ze Stalowej Woli
45.    Podkarpacki Chór Męski ze Strzyżowa
46.    Chór „Deo Cantamus” z Tuczemp, pow. jarosławski
47.    Chór „Ulanowski” z Ulanowa, pow. niżański
48.    Chór przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Walawie, pow. przemyski
49.    Chór Męski „Gloria” z Wysokiej Głogowskiej, pow. rzeszowski
50.    Chór „Edwardos” z Wysokiej Łańcuckiej, pow. łańcucki
51.    Chór Parafialny z parafii pw. św. Michała Archanioła w Zarzeczu, pow. przeworski

 

 • Plakat przeglądu z 2010 r.

  Plakat przeglądu z 2010 r.

 • Plakat przeglądu z 2011 r.

  Plakat przeglądu z 2011 r.

 • Plakat przeglądu z 2012 r.

  Plakat przeglądu z 2012 r.

 • Plakat przeglądu z 2013 r.

  Plakat przeglądu z 2013 r.

 • Plakat przeglądu z 2014 r.

  Plakat przeglądu z 2014 r.

 • Plakat przeglądu z 2015 r.

  Plakat przeglądu z 2015 r.

 • Plakat przeglądu z 2016 r.

  Plakat przeglądu z 2016 r.

 • Plakat przeglądu z 2017 r.

  Plakat przeglądu z 2017 r.

 • Plakat przeglądu z 2018 r.

  Plakat przeglądu z 2018 r.

 • Plakat przeglądu z 2019 r.

  Plakat przeglądu z 2019 r.

 • Chór ''Canon'' z Białobrzegów - Złote Pasmo 2014

  Chór ''Canon'' z Białobrzegów - Złote Pasmo 2014

 • Chór ''Michael'' z Kańczugi - Złote Pasmo 2014

  Chór ''Michael'' z Kańczugi - Złote Pasmo 2014

 • Chór Mieszany ''Echo'' z Krosna - Złote Pasmo 2014

  Chór Mieszany ''Echo'' z Krosna - Złote Pasmo 2014

 • Chór Politechniki Rzeszowskiej - Złote Pasmo 2014

  Chór Politechniki Rzeszowskiej - Złote Pasmo 2014

 • Chór z Pruchnika Górnego - Złote Pasmo 2014

  Chór z Pruchnika Górnego - Złote Pasmo 2014

 • Chór Akademicki URz - Laureaci I Miejsca 2019

  Chór Akademicki URz - Laureaci I Miejsca 2019

 • Chór ''Cantilena'' z Radymna - Grand Prix 2012

  Chór ''Cantilena'' z Radymna - Grand Prix 2012

 • Chór ''Fraza'' z Kosiny - Grand Prix 2011

  Chór ''Fraza'' z Kosiny - Grand Prix 2011

 • Chór Łańcuckiej Fary - Grand Prix 2015

  Chór Łańcuckiej Fary - Grand Prix 2015

 • Chór Męski TŚ ''Melodia'' z Mielca - I Miejsce 2015

  Chór Męski TŚ ''Melodia'' z Mielca - I Miejsce 2015

 • Chór Mieszany ''Canon'' z Białobrzegów - I Nagroda 2010

  Chór Mieszany ''Canon'' z Białobrzegów - I Nagroda 2010

 • Chór ''Noster'' z Goraja - I Nagroda w 2018

  Chór ''Noster'' z Goraja - I Nagroda w 2018

 • Chór ''Raxavia'' z Rakszawy - I Nagroda w 2018

  Chór ''Raxavia'' z Rakszawy - I Nagroda w 2018

 • Chór ''Soli Deo'' z Jasła - I Miejsce 2012

  Chór ''Soli Deo'' z Jasła - I Miejsce 2012

 • Chór z Pruchnika Górnego - Laureaci I Miejsca 2011

  Chór z Pruchnika Górnego - Laureaci I Miejsca 2011

 • Koncert Jubileuszowy 13 marca 2016 roku

  Koncert Jubileuszowy 13 marca 2016 roku

 • Podkarpacki Chór Męski ze Strzyżowa - Grand Prix 2017

  Podkarpacki Chór Męski ze Strzyżowa - Grand Prix 2017

 • Przemyski Chór Kameralny podczas występu w 2017 roku

  Przemyski Chór Kameralny podczas występu w 2017 roku

 • Sanocki Zespół Wokalny ''Soul'' - Grand Prix 2016

  Sanocki Zespół Wokalny ''Soul'' - Grand Prix 2016

 • Statuetki 2014

  Statuetki 2014

 • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone