• Slider 801
  • Slider 788
  • Slider 796
  • Slider 798
  • Slider 795
  • Slider 799
  • Slider 800
  • Slider 672

Kościoły i klasztory archidiecezji lwowskiej (1900 - 1939)

Pierwszym punktem tegorocznej edycji "Historii Kresowych Miasteczek" był wernisaż wystawy pt. „Kresowe Świątynie – Kościoły i klasztory dawnej archidiecezji lwowskiej (1900 – 1939)” autorstwa historyka regionalisty Tomasza Roga z Cieszanowa, który odbył się w dawnej cerkwi greckokatolickiej pw. św. Jerzego w Cieszanowie.

Na wystawie prezentowane są świątynie rzymskokatolickie (kościoły, klasztory, kaplice) z terenu archidiecezji lwowskiej na starych pocztówkach i fotografiach z lat 1900 - 1939. Materiały archiwalne wykorzystane na potrzeby przygotowanej ekspozycji pochodzą ze zbiorów autora Tomasza Roga, Lecha Brzuski z Łodzi, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Obiekty sakralne prezentowane na wystawie znajdowały się do września 1939 r. na terenie dawnych województw lwowskiego i stanisławowskiego II Rzeczypospolitej (obecnie Ukraina). Są to świątynie z 4 dekanatów dawnej archidiecezji lwowskiej obrządku rzymskokatolickiego: bełskiego, gródeckiego, stryjskiego i żółkiewskiego. Warto zapoznać się z unikatowymi zdjęciami i pocztówkami przedstawiającymi kresowe świątynie, zwłaszcza że nie wszystkie przetrwały do naszych czasów, a spośród ocalałych część jest opuszczonych i znajdują się w stanie ruiny.

Wystawę będzie można oglądać do 31 sierpnia na placu przed kościołem pw. św. Wojciecha w Cieszanowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone