• Slider 791
  • Slider 797
  • Slider 788
  • Slider 796
  • Slider 798
  • Slider 795
  • Slider 799
  • Slider 800
  • Slider 672

Klub Plastyka Nieprofesjonalnego

Centrum Kulturalne w Przemyślu

ul.Konarskiego 9

37-700 Przemyśl
 

Dział Organizacji Działalności Artystycznej

Opiekun Klubu: Helena Piaskowska

tel. 16 678 20 09 w. 500

e-mail: artystyczny@ck.przemysl.pl


Historia Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego swymi początkami sięga roku 1979. Wówczas to z inicjatywy grupy plastyków–amatorów, zróżnicowanych pod względem wieku i wykonywanych profesji, jednakże skupionych wokół wspólnej pasji jaką jest sztuka, założono Klub Plastyka Amatora.
 
Głównym celem powołania i działalności Klubu była integracja i konsolidacja środowiska plastyków nieprofesjonalnych z terenu Przemyśla i województwa, a także opieka artystyczna i prezentacja twórczości. Na pierwszego prezesa klubu powołano Czesława Głazowskiego, zaś stanowisko opiekuna przyjęła Elżbieta Piekarska. Wraz ze stałym zainteresowaniem, oraz ciągłym napływem pasjonujących się plastyką nowych klubowiczów nastąpiła zmiana w składzie zarządu. Funkcję prezesa po Czesławie Głazowskim przejął Stanisław Kos. Za jego kadencji, na początku 1982r. Klub Plastyka Amatora zmienił nazwę na Klub Plastyka Nieprofesjonalnego, a także nawiązał współpracę z podobnymi klubami w całym kraju.
 
W ciągu 30 lat istnienia Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego zarząd klubu zmieniał się jeszcze kilkakrotnie. Prezesurę po Stanisławie Kosie obejmowali kolejno: Erazm Tchórzewski (1982-1984), Kazimierz Petryczkiewicz (1985-1986), Witold Niemczycki (1986-1990). W latach 1990-1998 funkcję przewodniczącego przejął ponownie Stanisław Kos. W 1998r. zastąpił go Leszek Matysiak, który piastuje to stanowisko do dziś. Podobne zmiany następowały również w opiece merytorycznej nad klubem. Funkcję tą po pani Elżbiecie Piekarskiej sprawowały jeszcze panie: Krystyna Gierula, Halina Paszkowska, Grażyna Dobrowolska, Jadwiga Salwicka-Kwolek, Krystyna Juźwińska, Helena Piaskowska i Agata Nowak.
 
Na przestrzeni tych 30 lat od założenia klubu, jego członkowie zorganizowali ponad 50 plenerów plastycznych, podczas których udoskonalali sprawność warsztatową wykorzystując różne techniki malarskie i rzeźbiarskie o zróżnicowanej tematyce. Ich owocem było kilkadziesiąt interesujących wystaw. Każdy rok działalności klubu wieńczyła wystawa prac wszystkich jego członków prezentowana w Galerii „Piwnice” Centrum Kulturalnego. Jednakże działalność Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego nie ograniczała się do organizacji plenerów, wystaw zbiorowych czy też indywidualnych wystaw jego twórców.
 
Artyści zrzeszeni w Klubie brali udział w wielu przeglądach i konkursach plastycznych, gdzie zdobyli szereg nagród i wyróżnień. Warto również wspomnieć o zakrojonej na szeroką skalę działalności społecznej, bowiem członkowie Klubu aktywnie uczestniczyli w wielu akcjach charytatywnych przekazując swoje prace na rzecz dzieci chorych, powodzian i wielu innych akcji.

 

FOTOKRONIKA

redaguje Henryk Lasko

 

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone