• Slider 717
  • Slider 720
  • Slider 719
  • Slider 707
  • Slider 711
  • Slider 706
  • Slider 712
  • Slider 648
  • Slider 718

Historia Kresowych Miasteczek

Plakat Historia Kresowych Miasteczek. Tekst alternatywny pod plakatem

 

Festiwal Dziedzictwa Kresów 2021

www.festiwalkresow.pl

 

Cieszanów, Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4

Godz. 16:00 Historia Kresowych Miasteczek – sesja popularnonaukowa:

– „Zarys dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Przemyślu (1884-1947)” – dr Marcin Duma nauczyciel historii, wiceprezes polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Przemyślu,

– „Z dziejów gniazd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Cieszanowie i Lubaczowie do 1939 roku” – Tomasz Róg regionalista, historyk.

Cieszanów, Rynek

Godz. 17.30 – Otwarcie wystawy pt. „Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” od Lwowa do Rzeszowa w latach 1867-1939".

Na wystawie autorstwa cieszanowskiego historyka regionalisty Tomasza Roga prezentowana jest działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na obszarze od Lwowa do Rzeszowa w okresie od powstania pierwszego gniazda lwowskiego „Sokoła” w 1867 roku, aż do ostatnich miesięcy poprzedzających wybuch II wojny światowej. Dzięki ponad 60 unikatowym zdjęciom i pocztówkom oraz interesującym dokumentom wykorzystanym do stworzenia wystawy zostały ukazane różne formy aktywności członków „Sokoła”, m.in. w zakresie wychowania fizycznego, organizacji uroczystości patriotycznych i zlotów sokolich, a także przedsięwzięć kulturalnych Nie zabrakło na niej również materiałów graficznych, które przedstawiają gmachy poszczególnych oddziałów „Sokoła”, czyli sokolnie. Archiwalia użyte na potrzeby przygotowania ekspozycji pochodzą ze zbiorów: Tomasza Roga, Lecha Brzuski z Łodzi, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego w Przemyślu, Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej.

Prezentowane na wystawie oddziały Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w okresie II Rzeczypospolitej znajdowały się do września 1939 roku na terenie województwa lwowskiego. Są to gniazda we Lwowie, Sokalu, Bełzie, Rawie Ruskiej, Bełżcu, Gródku Jagiellońskim, Żółkwi, Borysławiu, Drohobyczu, Dobromilu, Chyrowie, Samborze, Przemyślu, Jaworowie, Cieszanowie, Jarosławiu, Radymnie, Łańcucie, Rzeszowie. Warto zapoznać się z wystawą dotyczącą historii tej niezwykle zasłużonej dla naszego kraju organizacji, zwłaszcza że idee dawnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” obecnie są kultywowane przez reaktywowany w 1990 roku Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.

Godz. 18.00 – Koncert  Rzeszowskiego Zespołu Instrumentów Dętych DECHOVKA.

 

Rzeszowskiego Zespołu Instrumentów Dętych DECHOVKA

Rzeszowski Zespół Instrumentów Dętych DECHOVKA

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone