• Slider 784
  • Slider 781
  • Slider 782
  • Slider 783
  • Slider 778
  • Slider 780

Finał Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej online

W niedzielę, 30 stycznia 2022 r. w Bazylice Mniejszej w Kalwarii Pacławskiej odbył się finał VII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Ogłoszenie werdyktu jury poprzedziła Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Adama Szala, a bezpośrednio po mszy mieliśmy przyjemność wysłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu małżeńskiego duetu Magdy Anioł i Adama Szewczyka. Po ogłoszeniu wyników dla słuchaczy zgromadzonych w Bazylice i dla widzów kanału YouTube zaśpiewało 9 laureatów Festiwalu.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z protokołem jurorów i do obejrzenia zarejestrowanej transmisji z Finału Festiwalu.

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia jury przesłuchującego i oceniającego nagrania uczestników
VII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej w ramach
II etapu – odbywającego się on-line w dniu 25.01.2022 r. w Centrum Kulturalnym
w Przemyślu

Jury w składzie:

Dominika Osypanko – muzykolog (Centrum Kulturalne w Przemyślu)
Henryk Rudawski – muzyk (Podkarpackie Stowarzyszenie GOSPEL w Przemyślu)
Adam Mikosiak – Klasztor oo. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej

po wysłuchaniu 83 zakwalifikowanych do II etapu prezentacji muzycznych, postanowiło nagrodzić i wyróżnić następujących uczestników w poszczególnych kategoriach:


KATEGORIA SOLIŚCI 6-8 LAT:

wykonawcy amatorzy

Jury nie przyznało w tej kategorii poszczególnych miejsc.

Nagrodę rzeczową ufundowaną przez Państwa Jolantę i Artura Łukasiewiczów otrzymuje Antoni Wojtyna z Dębna (woj. podkarpackie)

Wyróżnienia wraz z nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu otrzymują:

- Jagoda Pala z Bielska-Białej (woj. śląskie)

- Karmen Kowalska z Zamościa (woj. lubelskie)

wykonawcy uczący się

Jury nie przyznało w tej kategorii miejsc.

Wyróżnienie wraz z nagrodą rzeczową ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu otrzymuje Gabriela Śliwa – GOK w Borowej (woj. podkarpackie)KATEGORIA SOLIŚCI 9-11 LAT:

wykonawcy amatorzy

I Miejsce wraz z nagrodą finansową w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych 00/100) ufundowaną przez Klasztor Ojców Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej otrzymuje Laura Skawiniak z Raby Wyżnej (woj. małopolskie)

II Miejsce wraz z nagrodą rzeczową ufundowaną przez Urząd Miasta Przemyśla i Starostwo Powiatowe w Przemyślu otrzymuje Zuzanna Kulon z Dydni (woj. podkarpackie)

III Miejsce wraz z nagrodą finansową w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych 00/100) ufundowaną przez Klasztor Ojców Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej otrzymuje
Gabriela Sykała z Przeworska (woj. podkarpackie)

Wyróżnienie wraz z nagrodą rzeczową ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu otrzymuje Nikodem Zoń z Siekierczyny (woj. małopolskie)

wykonawcy uczący się

I Miejsce wraz z nagrodą finansową w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych 00/100) ufundowaną przez Klasztor Ojców Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej otrzymuje
Maria Kołodziejczyk – Pałac Młodzieży w Nowym Sączu (woj. małopolskie)

II Miejsce wraz z nagrodą rzeczową ufundowaną przez Urząd Miasta Przemyśla i Starostwo Powiatowe w Przemyślu otrzymuje Antonina Szyler z Rozbórza Długiego (woj. podkarpackie)

III Miejsce wraz z nagrodą finansową w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych 00/100) ufundowaną przez Klasztor Ojców Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej otrzymuje
Karina Kowalska – Studio Wokalne DISOUND w Zamościu (woj. lubelskie)

Wyróżnienie wraz z nagrodą rzeczową ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu otrzymuje Emilia Konieczny z Jasielskiego Domu Kultury (woj. podkarpackie)

 

KATEGORIA SOLIŚCI 12-14 LAT:

wykonawcy amatorzy

I Miejsce wraz z nagrodą finansową w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych 00/100) ufundowaną przez Klasztor Ojców Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej otrzymuje
Kornelia Czerwiec
z Krakowa (woj. małopolskie)

II Miejsce wraz z nagrodą finansową w wysokości 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) ufundowaną przez Klasztor Ojców Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej otrzymuje Marcelina Obara z Tarnobrzega (woj. podkarpackie)

III Miejsce wraz z nagrodą finansową w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych 00/100) ufundowaną przez Klasztor Ojców Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej otrzymuje
Lena Małodzińska
z Dydni (woj. podkarpackie)

Wyróżnienia wraz z nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe
w Przemyślu otrzymują:

- Paweł Madzia z Nowego Sącza (woj. małopolskie)

- Anna Wojnar ze Studziana (woj. podkarpackie)

wykonawcy uczący się

I Miejsce wraz z nagrodą finansową w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych 00/100) ufundowaną przez Klasztor Ojców Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej otrzymuje
Antonina Piotrowska
– Klub 21 BSP w Rzeszowie (woj. podkarpackie)

II Miejsce wraz z nagrodą finansową w wysokości 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) ufundowaną przez Klasztor Ojców Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej otrzymuje Kornelia Wodka z Przemyśla (woj. podkarpackie)

III Miejsce wraz z nagrodą finansową w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych 00/100) ufundowaną przez Klasztor Ojców Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej otrzymuje
Eryk Chudzik
– MDK w Rzeszowie (woj. podkarpackie)

 

KATEGORIA SOLIŚCI 15-18 LAT:

wykonawcy amatorzy

Jury nie przyznało w tej kategorii miejsc.

Wyróżnienia wraz z nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe
w Przemyślu otrzymują:

- Jagoda Rataj z Katowic (woj. śląskie)

- Julia Rączka z Bielska-Białej (woj. śląskie)

wykonawcy uczący się

I Miejsce ex aequo wraz z nagrodami finansowymi w kwocie po 400,00 zł (czterysta złotych 00/100) każda, ufundowanymi przez Klasztor Ojców Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej otrzymują:

- Gabriela Tomaka – Klub 21 BSP w Rzeszowie (woj. podkarpackie)

- Katarzyna Bobowicz – Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki (woj. podkarpackie)

Jury nie przyznało w tej kategorii II miejsca.

III Miejsce wraz z nagrodą finansową w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych 00/100) ufundowaną przez Klasztor Ojców Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej otrzymuje
Amelia Tabaczek – GOK w Lubaczowie (woj. podkarpackie)

Wyróżnienia wraz z nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe
w Przemyślu otrzymują:

- Kamila Szeliga – Klub 21 BSP w Rzeszowie (woj. podkarpackie)

- Faustyna Grzesik – MDK w Rzeszowie (woj. podkarpackie)

- Kornelia Kozioł – Klub 5 BSP w Przemyślu (woj. podkarpackie)

- Tomasz Nowak – Rzeszowski Dom Kultury (woj. podkarpackie)

- Aleksandra Barycka z Prałkowiec (woj. podkarpackie)

 

KATEGORIA SOLIŚCI DOROŚLI:

wykonawcy amatorzy

Jury nie przyznało w tej kategorii miejsc.

Wyróżnienie wraz z nagrodą rzeczową ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu otrzymuje Klaudia Kozioł z Kobieli (woj. świętokrzyskie)

wykonawcy  uczący się

I Miejsce wraz z nagrodą finansową w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych 00/100) ufundowaną przez Klasztor Ojców Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej otrzymuje
Dominika Malec
– Klub 21 BSP w Rzeszowie (woj. podkarpackie)

II Miejsce wraz z nagrodą finansową w wysokości 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) ufundowaną przez Klasztor Ojców Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej otrzymuje Aleksandra Stawarz – Klub 21 BSP w Rzeszowie (woj. podkarpackie)

III Miejsce wraz z nagrodą finansową w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych 00/100) ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymuje Michał Podgórski
– Klub 21 BSP w Rzeszowie (woj. podkarpackie)

Wyróżnienia wraz z nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe
w Przemyślu otrzymują:

- Michał Steciak z Krasznic (woj. świętokrzyskie)

- Valentyna Maslovska z Rzeszowa (woj. podkarpackie)

 

KATEGORIA DUETY:

Jury nie przyznało w tej kategorii miejsc.

Wyróżnienia otrzymują:

- Duet Magdalena Babraj i Amelia Wielgus z Królówki (woj. małopolskie)

- Duet ANGELS – Klaudia Kiczor i Zuzanna Pyczek z Bilczy (woj. świętokrzyskie)

 

KATEGORIA TERCETY:

wykonawcy amatorzy

Jury nie przyznało w tej kategorii poszczególnych miejsc.

Nagrodę rzeczową ufundowaną przez Państwa Jolantę i Artura Łukasiewiczów otrzymuje
trio Prowadzi nas Jezus z Ustrzyk Dolnych (woj. podkarpackie)

wykonawcy uczący się

Jury nie przyznało w tej kategorii poszczególnych miejsc.

Wyróżnienia otrzymują:

- Tercet KDK – Kozienicki Dom Kultury (woj. mazowieckie)

- Trio Natalia Wilczek, Sandra Kocyk, Maria von der Donk – ZSM w Radomiu
(woj. mazowieckie)

 

KATEGORIA CHÓRY:

I Miejsce  wraz z nagrodą finansową w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymuje Chór Nauczycielski ZNP i SCK „AKORD” pod dyr. Grzegorza Oliwy z Mielca (woj. podkarpackie)

II Miejsce wraz z nagrodą finansową w wysokości 800,00 zł (osiemset złotych 00/100) ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymuje Chór mieszany Cantores Carvatiani pod dyr. Anny Cisoń-Połeć – Muzeum Dworu Karwacjanów i Gładyszów
w Gorlicach (woj. małopolskie)

Jury nie przyznało w tej kategorii III miejsca.

Wyróżnienie otrzymuje Chór Con Passione pod dyr. Iwony Matysiewicz ze SP nr 47
w Lublinie (woj. lubelskie)

 

KATEGORIA ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE

Jury nie przyznało w tej kategorii miejsc.

Wyróżnienie dla Niżańskiej Kapeli Ludowej – NCK „Sokół” w Nisku (woj. podkarpackie)

 

KATEGORIA ZESPOŁY ŚPIEWACZE

Jury nie przyznało w tej kategorii miejsc

Wyróżnienie otrzymuje LZŚ Dolanie z Gniewczyny Trynieckiej – GCKiCz w Tryńczy
(woj. podkarpackie)

 

KATEGORIA ZESPOŁY WOKALNE

Jury nie przyznało w tej kategorii miejsc.

Wyróżnienie otrzymuje Zespół RAJGA – Klub 5 BSP w Przemyślu (woj. podkarpackie)

 

KATEGORIA ZESPOŁY WOKALNO-INSTRUMENTALNE

wykonawcy amatorzy

Jury nie przyznało w tej kategorii I i II miejsca.

III Miejsce wraz z nagrodą finansową w wysokości 600,00 zł (sześćset złotych 00/100) ufundowaną przez Klasztor Ojców Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej otrzymuje
Zespół Parafialny „FAUSTYNA”
z Równego (Ukraina)

Wyróżnienia otrzymują:

- Rodzinny Zespół Buśko Band z Radymna (woj. podkarpackie)

- Zespół Rodzinny „NA KAŻDĄ NUTĘ” z Modliborzyc (woj. lubelskie)

wykonawcy uczący się

Jury nie przyznało w tej kategorii I i II miejsca.

III Miejsce ex aequo wraz z nagrodami finansowymi w wysokości po 600,00 zł (sześćset złotych) każda, ufundowanymi przez Klasztor Ojców Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej otrzymują:

- Zespół HARNASIE – Klub 5 BSP w Przemyślu (woj. podkarpackie)

- Zespół wokalno-instrumentalny XYZ z Przemyśla (woj. podarpackie)

 

KATEGORIA ORKIESTRY

Jury nie przyznało w tej kategorii miejsc.

- Wyróżnienie otrzymuje Orkiestra PSM II st. ZPSM w Jarosławiu (woj. podkarpackie)

 

KATEGORIA SOLIŚCI INSTRUMENTALIŚCI:

Jury nie przyznało w tej kategorii miejsc.

Wyróżnienie otrzymuje Aleksandra Rydzik (cymbały) – Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym (woj. podkarpackie)

 

KATEGORIA SCHOLE

Jury nie przyznało w tej kategorii miejsc i wyróżnień

 

Jury w tegorocznej edycji Festiwalu postanowiło nie przyznawać Nagrody Grand Prix.

                                                                                         

 Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji>>>

 

 

Transmisja z Bazyliki Mniejszej w Kalwarii Pacławskiej

 

 

 

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone