• Slider 734
  • Slider 732
  • Slider 743
  • Slider 744
  • Slider 738
  • Slider 742
  • Slider 648
  • Slider 718

Dziedzictwo Kresów - audycja czwarta

 

W październikowej audycji Dziedzictwa Kresów chciałbym przypomnieć rozmowy, jakie w październiku 2010 roku przeprowadziłem  z paroma uczestnikami Konferencji Naukowej w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Konferencja poświęcona była stosunkom polsko-ukraińskim w kontekście koncepcji historyczno-politycznej Wacława Lipińskiego, a zorganizowana została przez Komisję Wschodnioeuropejską Polskiej Akademii Umiejętności, przy współudziale Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu, jak również Instytutu Państwa i Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie i Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej.
Jakkolwiek od tamtej pory  minęło sporo czasu, to tematyka tych rozmów – jak sądzę – nie straciła nic na aktualności. Niewątpliwie każdy, kto interesuje się relacjami polsko-ukraińskimi zna, lub znać  powinien, osobę i koncepcję polityczną Wacława Lipińskiego. Moimi rozmówcami byli: bratanek Wacława Lipińskiego – dr Jan Lipiński, prof. Sergiusz Rudnicki z Żytomierza, oraz naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr Piotr Borek i prof.  Andrzej Zięba. Audycję kończy znana nam lwowianka - Krystyna Adamska, która -jak zwykle  interesująco - opowiada tym razem o greko-katolickiej katedrze lwowskiej.

 

Autor audycji– Jacek Borzęcki

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone