• Slider 788
  • Slider 810
  • Slider 820
  • Slider 811
  • Slider 813
  • Slider 815
  • Slider 795

Debata "Pamięć i Tożsamość Podkarpacia"

W tym roku Podkarpacka Resursa Kultury Pamięci przypomina 55 rocznicę inauguracji pontyfikatu Księdza Ignacego Tokarczuka na stolicy biskupiej w Przemyślu. Dla Samorządu Województwa Podkarpackiego jest to okazja do rozpoczęcia debaty o dziedzictwie tego wybitnego kapłana i obywatela, patrioty Niepodległej Rzeczypospolitej, człowieka niezłomnego w pokojowej walce o prawo Boże i prawa każdej osoby ludzkiej.

 

 

Przez wzgląd na dziedzictwo Księdza Metropolity, oczywiście także przez wzgląd na Jego szlachetne życie i dzieła , chcemy – w ramach prac Podkarpackiej Resursy Kultury Pamięci - zastanowić się nad najnowszą historią tego regionu Polski, nad jego tożsamością kulturową i społeczną , w tym spojrzeć także na rolę Kościoła i chrześcijańskiej cywilizacji w ukształtowaniu podkarpackiej tożsamości regionalnej.

W związku z tym, 12 lutego, pod auspicjami Samorządu Województwa Podkarpackiego, zainaugurowana zostanie debata p.t. „Pamięć i Tożsamość Podkarpacia”. Organizatorem debaty, która obywać się będzie w ramach Podkarpackiej Resursy Kultury Pamięci, jest Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono, który realizuje to przedsięwzięcie we współpracy z Centrum Kulturalnym w Przemyślu.

W ciągu kilku, a może nawet kilkunastu miesięcy, będziemy w Województwie Podkarpackim - dyskutować kwestie związane z dziedzictwem Księdza Metropolity Ignacego Tokarczuka – w różnych miejscach i z udziałem różnych osób i społeczności.

Inauguracja debaty będzie mieć miejsce w ramach sesji, organizowanej w przestrzeni internetu – w trybie hybrydowym, w piątek 12 lutego w godz. 13.00 – 15.30. Pierwsze studio debaty (Studio Pro Publico Bono Communicatio) zostanie ulokowane w Przemyślu (Centrum Kulturalne).

Udział w panelu – sesji inauguracyjnej Debaty zapowiedzieli:

Ksiądz Biskup Edward Frankowski, emerytowany biskup pomocniczy Diecezji Sandomierskiej;

Pan dr Jan Musiał, b. senator RP i b. Wojewoda Przemyski;

Pan dr Mieczysław Janowski, b. senator RP i poseł do Parlamentu UE, b. prezydent Rzeszowa;

Ksiądz Prałat Stanisław Czenczek, bliski współpracownik Ks. Arcybiskupa Tokarczuka;

Pan dr hab. Mariusz Krzysztofiński, historyk, pracownik naukowy IPN, biograf Arcybiskupa I. Tokarczuka.

Uczestnicy debaty, w większości także jako świadkowie życia i działalności Pierwszego Metropolity Przemyskiego, będą przedstawiać i dyskutować o najważniejszych dokonaniach Księdza Arcybiskupa, podejmą próbę określenia czym jest Jego dziedzictwo, a także w jaki sposób, powinno ono służyć do budowania tożsamości Regionu i tworzenia współczesnej kultury życia społecznego w Województwie Podkarpackim.

Otwarcia debaty dokona Pan Marszałek Władysław Ortyl, wystąpienie wprowadzające wygłosi Ksiądz Arcybiskup Adam Szal, Metropolita Przemyski, a komentarze podsumowujące wygłoszą: Pan Waldemar Wiglusz, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu oraz Pan dr Mateusz Szpytma, Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Moderatorem Debaty będzie Waldemar Rataj, pełnomocnik Województwa Podkarpackiego, d/s Strategii „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”.

 

Transmisja na YouTube:

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone