• Slider 790
 • Slider 787
 • Slider 791
 • Slider 797
 • Slider 788
 • Slider 796
 • Slider 798
 • Slider 795
 • Slider 672

Centrum Kulturalne w Przemyślu regionalnym operatorem Programu Bardzo Młoda Kultura!

 

Raport z badań diagnostycznych oraz Podkarpacka Mapa Pomysłów do pobrania w dolnej części strony.

 

***


Zapraszamy na oficjalną stronę naszego projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa - www.pek-ck.pl.


Oprócz informacji o działaniach w ramach projektu, można skorzystać ze strony zamieszczając w bazie instytucję, organizację samorządową lub inny podmiot.

Ponadto, za pomocą specjalnego formularza, można samodzielnie zamieścić zapowiedzi ciekawych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

 

***

 

Centrum Kulturalne jest jednym z 16 beneficjentów Programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, będąc tym samym jedynym operatorem programu w województwie podkarpackim!

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018. Jego celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce oraz polepszanie współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji.

„Podkarpacka Edukacja Kulturowa” – bo taką nazwę przyjął nasz projekt, zawiera koncepcję realizacji następujących elementów:
1.    Przeprowadzenie diagnozy regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową (identyfikacja podmiotów zajmujących się tego typu działalnością w regionie, określenie relacji występujących pomiędzy nimi, potencjałów i ograniczeń) oraz przedstawianie ich wyników,
2.    prowadzenie spotkań organizacyjnych, informacyjnych i integracyjnych skierowanych do animatorów kultury, przedstawicieli instytucji kultury i placówek oświatowo-edukacyjnych,
3.    utworzenie portalu związanego z edukacją kulturową w regionie,
4.    organizowanie szkoleń i warsztatów dla wymienionych wcześniej przedstawicieli,
5.    prowadzenie tzw. konkursów regrantingowych skierowanych do osób biorących udział we wcześniejszych działaniach. Dzięki temu będą mogli oni realizować swoje autorskie projekty z zakresu edukacji kulturowej.

Zestaw powyższych komponentów realizowany będzie w każdym roku trwania zadania.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu partnerów z terenu województwa: Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, Tarnobrzeskiego Domu Kultury, Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli, Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Mamy nadzieję na owocną współpracę przez następne trzy lata z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, animatorami kultury, nauczycielami i szkołami działającymi na Podkarpaciu. Liczymy na Wasze sugestie oraz pomysły!

Przyznane dofinansowanie projektu opiewa na kwotę ponad 800 tys. złotych.

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016 - 2018

 

Kontakt:
Katarzyna Medelczyk - k.medelczyk@ck.przemysl.pl, tel. 537 808 553

Łukasz Kisielica - l.kisielica@ck.przemysl.pl, tel. 535 808 729

 

Polub nas na FACEBOOK`u

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA
 • |  Podkarpacka Edukacja Kulturowa – publikacja podsumowująca projekt

 • |  Podkarpacka Mapa Pomysłów

 • |  Raport z badań diagnostycznych

 • |  Dokumenty składowe Raportu z badań diagnostycznych (spakowane)

 • |  Baza danych instytucji działających w obszarze edukacji kulturowej

 • |  Case Study nr 1 Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie

 • |  Case Study nr 2 Stowarzyszenie Kulturalne JARTE w Mielcu

 • |  Kultura i edukacja kulturowa w województwie podkarpackim – analiza Desk Research

 • |  Raport końcowy z badań FGI

 • |  Raport końcowy z badań IDI

 • |  Raport z badań ewaluacyjnych dotyczących spotkań informacyjnych

 • |  Raport z badań ewaluacyjnych dotyczących warsztatów

 • |  Raport z badań sondażowych typu CAWI w województwie podkarpackim

 • |  Logo Podkarpackiej Edukacji Kulturowej

 • |  Logo Narodowego Centrum Kultury / Bardzo Młodej Kultury

 • |  Plakat Podkarpackiej Edukacji Kulturowej

 • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone