• Slider 585
  • Slider 599
  • Slider 584
  • Slider 587
  • Slider 604
  • Slider 602
  • Slider 601
  • Slider 603
  • Slider 597
  • Slider 594

21. Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Kolędy i Pastorałki" w Pawłosiowie

12 stycznia 2020 roku w Pawłosiowie odbył się XXI Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych „Kolędy i Pastorałki”. Tradycyjnie Przegląd rozpoczęła uroczysta Msza Św. koncelebrowana w kościele parafialnym w Pawłosiowie, której przewodniczył proboszcz ks. dziekan Jan Jagustyn. Współkoncelebransem był ks. Andrzej Bienia – dyrektor Radia Fara, które od wielu lat sprawuje patronat medialny nad imprezą.  

W tegorocznym Przeglądzie zaprezentowało się 15 zespołów śpiewaczych z czterech powiatów: lubaczowskiego, przeworskiego, przemyskiego i jarosławskiego. Konkursowy repertuar stanowiły piękne, tradycyjne teksty, wykonane w tonie dawnych pieśni, które śpiewano w okresie świąt Bożego Narodzenia. Unikatowość tych tekstów sprawia, że Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Pawłosiowie staje się konkursem ponadczasowym. Jego cel od lat pozostaje niezmienny – ukazanie tradycji kolędniczych, przypomina dawne regionalne teksty i melodie kolęd, pastorałek, kantyczek i kolęd życzących.  

Laureat nagrody GRAND PRIX - Zespół Śpiewaczy PAWŁOSIOWIANIE z Pawłosiowa, został zaproszony do gościnnego występu podczas V Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 25-26.01.2020 roku w Kalwarii Pacławskiej.

Organizatorami konkursu było: Centrum Kulturalne w Przemyślu, Wójt Gminy Pawłosiów, Stowarzyszenie Folklorystyczne „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa, Parafia Rzymskokatolicka w Pawłosiowie, Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie.
Patronat medialny sprawowało: Radio Fara, Twoja TV, Gazeta Jarosławska oraz Ekspres Jarosławski.
Z wynikami konkursu można zapoznać się w protokole zamieszczonym poniżej.

Beata Nowakowska-Dzwonnik

 

 

Protokół z posiedzenia Jury „Kolęd i Pastorałek”

XXI  Regionalnego Przeglądu Grup Śpiewaczych, Pawłosiów 2020 r.

W dniu 12 stycznia 2020 roku odbył się XXI Przegląd Kolęd i Pastorałek Pogranicza Nadsańskiego w wykonaniu grup śpiewaczych z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego.

Jury w składzie:

Jolanta Danak-Gajda – etnomuzykolog,

Stanisław Baryła – muzyk,

Bartosz Gałązka – folklorysta

po obejrzeniu i wysłuchaniu 15-tu prezentacji postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

GRAND PRIX dla Zespołu Śpiewaczego „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa (za formę występu nawiązującą do tradycji kolędniczej regionu oraz repertuar z uwzględnieniem lokalnej wariantywności) wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Centrum Kulturalne  w Przemyślu,

dwa równorzędne PIERWSZE MIEJSCA dla:

- Zespołu Śpiewaczego „Ujeźniacy” z Ujeznej (za wykonanie, znakomite pod względem muzycznym, oraz ocalenie dawnej pieśni z repertuaru parafialnego i kantyczkowej kolędy patriotycznej) wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Centrum Kulturalne   w Przemyślu,

- Zespołu Śpiewaczego z Rożniatowa(za cenną kolędę dla dziewcząt oraz pieśń kantyczkową na melodię z Podkarpacia) wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Wójta Gminy Pawłosiów,


dwa równorzędne DRUGIE MIEJSCA dla:

- Zespołu Biesiadnego „Wierzbianie” z Wierzbnej (za sięgnięcie do lokalnego repertuaru, zaprezentowanego ze smakiem) wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Wójta Gminy Pawłosiów,

- Zespołu Śpiewaczego „Grzęszczanie” z Grzęski (za dobre wzorce transmisji międzypokoleniowej) wraz z nagrodą pieniężną przez Wójta Gminy Pawłosiów,


trzy równorzędne TRZECIE MIEJSCA dla:

- Zespołu Śpiewaczego „Dębowianie” z Dębowa (za XIX-wieczną, rzadką kolędę kościelną o Świętej Rodzinie, zaczerpniętą z żywej tradycji parafii z Przeworskiego) wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez parafię Pawłosiów,

- Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej (za gniewczański wariant kolędy dziecięcej W Betlejem przy drodze    
i za staranność oddania lokalnej gwary) wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez parafię Pawłosiów,

- Zespołu Śpiewaczego „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa (za kolędę z Pogranicza na święto Trzech Króli i wartościową pastorałkę) wraz
z nagrodą pieniężną ufundowaną przez parafię Pawłosiów,


cztery równorzędne WYRÓŻNIENIA PIERWSZEGO STOPNIA dla:

- Zespołu Śpiewaczego „Cantus” z Gorliczyny (za próbę odtworzenia pieśni kolędniczej na Trzech Króli) wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu,

- Zespołu Śpiewaczego „Krzeczowiczanki” z Krzeczowic (za przykład autentycznej melorecytacji szczodraków) wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu,

- Zespołu Pieśni Ludowej „Biesiada” z Tuczemp (za warstwę instrumentalną wykonywanych utworów) wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu,

- Zespołu Śpiewaczego z Maćkówki (za kolędy z repertuaru regionalnego, a szczególnie za śpiewy gospodarskie) wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie,


trzy równorzędne WYRÓŻNIENIA DRUGIEGO STOPNIA dla:

- Zespołu Śpiewaczego z Kisielowa (za kolędę zaczerpniętą z kantyczki Cicho wszędzie, śpi świat cały, wykonaną według wskazań źródła) wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Radę Sołecką wsi Pawłosiów,

- Zespołu Śpiewaczego „Studzienczanki” ze Studziana (za kolędę kantyczkową Cóż to, proszę, za nowina) wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie,

- Grupy Śpiewaczej „Wyszatyczanie” z Wyszatyc (za pastorałkę dziadowską) wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie.

 

Komisja z uznaniem odnotowała wysoki poziom prezentacji i fakt, że większość zespołów miała dziś w repertuarze co najmniej jedną kolędę zaczerpniętą z muzycznej tradycji lokalnej lub podkarpackiej. Zachęcamy do dalszych poszukiwań, szczególnie w swoich miejscowościach
i najbliższej okolicy.

Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że duża liczba melodii kolęd to melodie bardzo dawne, występujące w dawnych skalach muzycznych, dla współczesnych wykonawców trudnych do zaśpiewania. Prosimy o uważniejsze wsłuchiwanie się w lokalnych Mistrzów, którzy „śpiewają po dawnemu”, żeby uniknąć zniekształcenia oryginalnych melodii.

Zalecamy, by zachować umiar w przygotowywaniu akompaniamentu tak, by instrumenty nie zagłuszały śpiewaków.


Podpisy komisji 


Pawłosiów, dn. 12.01.2020

Laureaci GRAND PRIX  Zespół Śpiewaczy „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa

 

Zobacz więcej zdjęć z Przeglądu

 

O Przeglądzie ukazała się krótka relacja na stronie Radia Rzeszów. Zobacz TU

oraz realcja w Radiu FARA. Zobacz TU

 

 

Copyright © 2020 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone