• Slider 655
  • Slider 660
  • Slider 657
  • Slider 653
  • Slider 654
  • Slider 652
  • Slider 648
  • Slider 483

20. Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Kolędy i Pastorałki"

 

Posłuchaj zapowiedzi Radia Via:

 

Uczestnicy według kolejności zgłoszeń:

1. Zespół Śpiewaczy „Dębowianie” z Dębowa, gm. Gać, pow. przeworski

2. Zespół Śpiewaczy „Gacanki” z Gaci, pow. przeworski

3. Zespół Śpiewaczy „Stokrotki” z Cewkowa, gm. Stary Dzików, pow. lubaczowski

4. Zespół „Wierzbianie” z Wierzbnej, gm. Pawłosiów, pow. jarosławski

5. Grupa Śpiewacza „Wyszatyczanie’ z Wyszatyc, gm. Żurawica, pow. przemyski

6. Zespół śpiewaczy „Studzieńczanki” ze Studziana, gm. Przeworsk, pow. przeworski

7. Zespół Śpiewaczy „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa, pow. lubaczowski

8. Zespół Śpiewaczy przy Kole Gospodyń Wiejskich w Ujeznej, gm. Przeworsk, pow. przeworski

9. Zespół Śpiewaczy „Cantus” z Gorliczyny, gm. Przeworsk, pow. przeworski

10 .Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa, gm. Zarzecze, pow. przeworski

11. Zespół Śpiewaczy z Maćkówki, gm. Zarzecze, pow. przeworski

12. Zespół Śpiewaczy z Kisielowa, gm. Zarzecze, pow. przeworski

13. Grupa Śpiewacza „Porębianki” z Drohobyczki, gm. Dubiecko, pow. przemyski

14. Zespół Śpiewaczy z Wiązownicy, pow. jarosławski

15. Zespół Śpiewaczy „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa, pow. jarosławski

16. Grupa Śpiewacza „Krasiczanki” z gm. Krasiczyn, pow. przemyski

17. Zespół Śpiewaczy „Grzęszczanie” z Grzęski, gm. Przeworsk, pow. przeworski

18. Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej, gm. Tryńcza,  pow. przeworski

19. Zespół Pieśni Ludowej „Biesiada” z Tuczemp, gm. Jarosław, pow. jarosławski

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone