• Slider 486
  • Slider 483
  • Slider 497
  • Slider 495
  • Slider 493
  • Slider 485
  • Slider 477

17. Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych "Wątki Folkloru Ludowego"

P r o t o k ó ł
z obrad komisji artystycznej oceniającej uczestników „Wątków Folkloru Ludowego” - XVII Regionalnego Przeglądu Grup Obrzędowych
3 lutego 2019 r., Stary Dzików
Komisja w składzie:
Jolanta Dragan – muzyk, folklorysta, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
Barbara Płocica – teatrolog, Centrum Kulturalne w Przemyślu,
dr Andrzej Karczmarzewski – etnograf, Rzeszów,

po obejrzeniu dziesięciu prezentacji przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagrodę Grand Prix wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz Puchar Starosty Lubaczowskiego dla Zespołu Kolędniczego z Łazor, gm. Harasiuki za prezentację „Herody z Dziadem”.

Dwa równorzędne I miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi, ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymują:
- Zespół Ludowy „Białoboczoki” z Białobok, gm. Gać za spektakl pt. „Przeciw urokom, chorobom i czarownicom”,
- Zespół „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa za spektakl pt. „Kiszenie kapusty”.

Dwa równorzędne II miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi otrzymują:
- Zespół „Jamniczanki” z Jamnicy, gm. Grębów za spektakl pt. „Darcie pierza” - nagroda ufundowana przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie,
- Zespół „Zorza” z Dereźni, gm. Biłgoraj za spektakl pt. „Korbon dla Jagusi”, nagroda ufundowana przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie i Józefa Ozimka - radnego powiatu lubaczowskiego.

III miejsce wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Marię i Jana Lechowiczów - Biuro Usług Komputerowych w Lubaczowie  otrzymuje:
- Zespół Folklorystyczny „Roztocze” z Tomaszowa Lubelskiegoza spektakl pt. „Chodzenie z gwiazdą po kolędzie”.

Wyróżnienia pieniężne otrzymują:
- Zespół KGW w Ułazowie, gm. Stary Dzików za spektakl pt. „Czasem bywało i tak...”, wyróżnienie ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie,
- Zespół Biesiadny „Wierzbianie” z Wierzbnej, gm. Pawłosiów za spektakl pt. „Wesele z lat 50 i 60-tych” ufundowane przez Wójta Gminy Stary Dzików,
- Zespół Śpiewaczy „Stokrotki” z Cewkowa, gm. Stary Dzików za spektakl pt. „Przydany w Cewkowie”  ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie,
- Zespół „Czeremcha” z Gromady, gm. Biłgoraj za spektakl pt. „Darcie pierza pannie młodej na pierzynę” ufundowane przez Wójta Gminy Stary Dzików.

 

Wszystkie Zespoły otrzymują pamiątkowe gliniaki ufundowane przez Wójta Gminy Stary Dzików.

Należy podkreślić zróżnicowany repertuar zaprezentowany na przeglądzie. Obok obrzędów pokazano wykonywanie prac domowych (np. darcie pierza, kiszenie kapusty), widowisko ukazujące magiczno-wierzeniowe działania, jak leczenie ziołami, zdejmowanie uroków itp. Przedstawiono również widowisko pokazujące pielęgnację niemowlęcia – temat bardzo rzadko prezentowany.

Wielokrotnie pojawiały się pieśni obrzędowe.

Z drugiej strony niektóre scenariusze wydają się zbyt niedopracowane, dotyczy to zwłaszcza wesela. Niektóre pieśni obrzędowe nie mogły być śpiewane w innych okolicznościach niż w konkretnym obrzędzie.

Warto zwrócić uwagę na właściwy dobór strojów i kostiumów scenicznych oraz ogólny wygląd postaci np. mocny makijaż. Należy również dopasować całość zestawienia strojów męskich. Komisja sugeruje również zwrócenie szczególnej uwagi na właściwą kolejność przebiegu obrzędów np. wesela oraz prawidłową zawartość poszczególnych elementów obrzędowych w każdej z kolejnych części obrzędów.

 

Obejrzyj relację TV Lubaczów:

 

Zobacz fotorelację:

Copyright © 2019 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone