• Slider 717
  • Slider 720
  • Slider 719
  • Slider 707
  • Slider 711
  • Slider 706
  • Slider 712
  • Slider 648
  • Slider 718

10. Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Artystycznej
X Regionalnego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej
w dniu 2 października 2017 r.


Komisja Artystyczna w składzie:
- Andrzej Cieszyński - artysta plastyk,
- Andrzej Opak - artysta plastyk,
- Rafał Kureczka - artysta plastyk,


stwierdziła, że do X Regionalnego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej zgłosiło się 50 twórców z terenu powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego. Komisja Artystyczna oceniła 148 prac z dziedziny malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby oraz przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:


W dziedzinie malarstwa:

I Nagroda
- Maria Dusiłło z Cieszacina Wielkiego

II Nagroda
- Zofia Lorenc z Przemyśla
- Alicja Nodżak z Prałkowiec

III Nagroda
- Anna Wilk z Przemyśla

Wyróżnienie:
- Elżbieta Teresa Borusowska z Jarosławia
- Elżbieta Chorążykiewicz z Medyki
- Emilia Fok z Przemyśla
- Piotr Kisała z Oleszyc
- Waldemar Kremer z Przemyśla
- Czesława Kus z Przemyśla
- Maria Makar z Przemyśla
- Maria Makowiecka z Sośnicy
- Jerzy Pacławski z Przemyśla
- Ewa Wolak z Przemyśla


W dziedzinie rysunku:

I Nagroda
- Rafał Fiek z Przemyśla

II Nagroda
- Renata Dietrich z Jarosławia

III Nagroda
- Małgorzata Sorocka z Przemyśla


W dziedzinie grafiki:

Nagroda
- Sylwia Kut z Łowiec

Wyróżnienie:
- Teresa Frań z Jarosławia
- Joanna Niedźwiecka z Jarosławia
- Małgorzata Stańda z Jarosławia


W dziedzinie rzeźby:
Nagroda
- Józef Lewkowicz z Nowego Sioła

Wyróżnienie
- Robert Szuba z PrzemyślaKomisja Artystyczna stwierdza, że w tegorocznej edycji Przeglądu zaprezentowano niezwykle różnorodne prace w tematyce i w różnych technikach. Prezentują one wysoki poziom artystyczny. Przy ocenie ich Jury zwracało uwagę na spójność oraz jakość wykonania oraz na indywidualny wyraz prezentowanych dzieł. Uczestnicy włożyli dużo pracy w wykonanie swoich dzieł, szczególnie wyróżniła się głównie kategoria malarstwa, która stwarza najwięcej możliwości wykazania różnorodnych umiejętności, zarówno w formie jak i w poszukiwaniach kolorystycznych.

Wielu twórców pokazało część swoich rzeczywistych możliwości, wielu wykazało postęp co też rokuje dobrze na przyszłość, stwarzając perspektywy dalszego ich rozwoju. Gratulujemy wszystkim uczestnikom Przeglądu i życzymy wielu sukcesów w pracy artystycznej.

Nagrody i wyróżnienia pieniężne zostały ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

 

Zobacz fotorelację z rozstrzygnięcia konkursu

 

 

  • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone