• Slider 787
 • Slider 791
 • Slider 797
 • Slider 788
 • Slider 796
 • Slider 798
 • Slider 795
 • Slider 672

"Majówka pod Jaworem" - V Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Tradycyjnych Potraw

 • Uroczyste rozpoczęcie Przeglądu od lewej: Maria Pieniądz - dyrektor GOK Jawonik Polski, Stanisław Petynia - Wójt Gminy Jawornik Polski i Agata Hemon - Centrum Kulturalne w Przemyślu, zdj. Paweł Kasjan

  Uroczyste rozpoczęcie Przeglądu od lewej: Maria Pieniądz - dyrektor GOK Jawonik Polski, Stanisław Petynia - Wójt Gminy Jawornik Polski i Agata Hemon - Centrum Kulturalne w Przemyślu, zdj. Paweł Kasjan

 • Stoiska KWG i Stowarzyszeń, zdj. Paweł Kasjan

  Stoiska KWG i Stowarzyszeń, zdj. Paweł Kasjan

 • Jury konkursu muzycznego od lewej: Stanisław Baryła, Jolanta Danak-Gajda, Bartosz Gałązka, zdj. Paweł Kasjan

  Jury konkursu muzycznego od lewej: Stanisław Baryła, Jolanta Danak-Gajda, Bartosz Gałązka, zdj. Paweł Kasjan

 • Zespół Śpiewaczy "Dębowianie" z Dębowa, zdj. Paweł Kasjan

  Zespół Śpiewaczy "Dębowianie" z Dębowa, zdj. Paweł Kasjan

 • Ludowy Zespół Śpiewaczy "Dolanie" z Gniewczyny Trynieckiej, zdj. Paweł Kasjan

  Ludowy Zespół Śpiewaczy "Dolanie" z Gniewczyny Trynieckiej, zdj. Paweł Kasjan

 • Ludowy Zespół Śpiewaczy "Dolanie" z Gniewczyny Trynieckiej, zdj. Paweł Kasjan

  Ludowy Zespół Śpiewaczy "Dolanie" z Gniewczyny Trynieckiej, zdj. Paweł Kasjan

 • Zespół Śpiewaczy "Porębianki" z Drohobyczki, zdj. Paweł Kasjan

  Zespół Śpiewaczy "Porębianki" z Drohobyczki, zdj. Paweł Kasjan

 • Zespół Śpiewaczy "Porębianki" z Drohobyczki, zdj. Paweł Kasjan

  Zespół Śpiewaczy "Porębianki" z Drohobyczki, zdj. Paweł Kasjan

 • Zespół Śpiewaczy "Cantus" z Gorliczyny, zdj. Paweł Kasjan

  Zespół Śpiewaczy "Cantus" z Gorliczyny, zdj. Paweł Kasjan

 • Zespół Koła Gospodyń Wiejskich "Aktywni Razem" w Wietlinie, zdj. Paweł Kasjan

  Zespół Koła Gospodyń Wiejskich "Aktywni Razem" w Wietlinie, zdj. Paweł Kasjan

 • Zespół Śpiewaczy "Studzienczanki" ze Studziana, zdj. Paweł Kasjan

  Zespół Śpiewaczy "Studzienczanki" ze Studziana, zdj. Paweł Kasjan

 • Zespół Śpiewaczy "Studzienczanki" ze Studziana, zdj. Paweł Kasjan

  Zespół Śpiewaczy "Studzienczanki" ze Studziana, zdj. Paweł Kasjan

 • Ludowy Zespół "Biesiada" z Tuczemp, zdj. Paweł Kasjan

  Ludowy Zespół "Biesiada" z Tuczemp, zdj. Paweł Kasjan

 • Ludowy Zespół "Biesiada" z Tuczemp, zdj. Paweł Kasjan

  Ludowy Zespół "Biesiada" z Tuczemp, zdj. Paweł Kasjan

 • Zespół Śpiewaczy "Dzikowianie" ze Starego Dzikowa, zdj. Paweł Kasjan

  Zespół Śpiewaczy "Dzikowianie" ze Starego Dzikowa, zdj. Paweł Kasjan

 • Zespół Śpiewaczy "Dzikowianie" ze Starego Dzikowa, zdj. Paweł Kasjan

  Zespół Śpiewaczy "Dzikowianie" ze Starego Dzikowa, zdj. Paweł Kasjan

 • Zespół Śpiewaczy "Hadlanie" z Hadel Szklarskich, zdj. Paweł Kasjan

  Zespół Śpiewaczy "Hadlanie" z Hadel Szklarskich, zdj. Paweł Kasjan

 • Zespół Śpiewaczy "Hadlanie" z Hadel Szklarskich, zdj. Paweł Kasjan

  Zespół Śpiewaczy "Hadlanie" z Hadel Szklarskich, zdj. Paweł Kasjan

 • Zespół Śpiewaczy "Pawłosiowianie" z Pawłosiowa, zdj. Paweł Kasjan

  Zespół Śpiewaczy "Pawłosiowianie" z Pawłosiowa, zdj. Paweł Kasjan

 • Stoisko KGW "Aktywni Razem" w Wietlinie, zdj. Paweł Kasjan

  Stoisko KGW "Aktywni Razem" w Wietlinie, zdj. Paweł Kasjan

 • Stoisko KGW w Piganach, zdj. Paweł Kasjan

  Stoisko KGW w Piganach, zdj. Paweł Kasjan

 • Stoisko KGW w Piganach, zdj. Paweł Kasjan

  Stoisko KGW w Piganach, zdj. Paweł Kasjan

 • Komisja konkursu kulinarnego od lewej: Agata Hemon, Renata Warchoł, Krzysztof Zieliński, zdj. Paweł Kasjan

  Komisja konkursu kulinarnego od lewej: Agata Hemon, Renata Warchoł, Krzysztof Zieliński, zdj. Paweł Kasjan

 • Stoisko Spółdzielni Socjalnej "Jawor" z Hadel Szklarskich, zdj. Paweł Kasjan

  Stoisko Spółdzielni Socjalnej "Jawor" z Hadel Szklarskich, zdj. Paweł Kasjan

 • Stoisko Spółdzielni Socjalnej "Jawor" z Hadel Szklarskich, zdj. Paweł Kasjan

  Stoisko Spółdzielni Socjalnej "Jawor" z Hadel Szklarskich, zdj. Paweł Kasjan

 • Stoisko Stowarzyszenia Seniorów "Tradycja i Nowoczesność" - gm. Orły, zdj. Paweł Kasjan

  Stoisko Stowarzyszenia Seniorów "Tradycja i Nowoczesność" - gm. Orły, zdj. Paweł Kasjan

 • Stoisko Stowarzyszenia Seniorów "Tradycja i Nowoczesność" - gm. Orły, zdj. Paweł Kasjan

  Stoisko Stowarzyszenia Seniorów "Tradycja i Nowoczesność" - gm. Orły, zdj. Paweł Kasjan

 • Krzysztof Zieliński ze Stowarzyszenia Pro Carphatia w trakcie oceny potraw, zdj. Paweł Kasjan

  Krzysztof Zieliński ze Stowarzyszenia Pro Carphatia w trakcie oceny potraw, zdj. Paweł Kasjan

 • Stoisko Stowarzyszenia Seniorów "Tradycja i Nowoczesność" - gm. Orły, zdj. Paweł Kasjan

  Stoisko Stowarzyszenia Seniorów "Tradycja i Nowoczesność" - gm. Orły, zdj. Paweł Kasjan

 • Jury konkuru kulinarnego w trakcie oceny potraw, zdj. Paweł Kasjan

  Jury konkuru kulinarnego w trakcie oceny potraw, zdj. Paweł Kasjan

 • Publiczność, zdj. Paweł Kasjan

  Publiczność, zdj. Paweł Kasjan

 • Stoisko KGW Drohobyczka - gm. Dubiecko, zdj. Paweł Kasjan

  Stoisko KGW Drohobyczka - gm. Dubiecko, zdj. Paweł Kasjan

 • Stoisko KGW Drohobyczka - gm. Dubiecko, zdj. Paweł Kasjan

  Stoisko KGW Drohobyczka - gm. Dubiecko, zdj. Paweł Kasjan

 • Stoisko KGW Drohobyczka - gm. Dubiecko, zdj. Paweł Kasjan

  Stoisko KGW Drohobyczka - gm. Dubiecko, zdj. Paweł Kasjan

 • Stoisko Stowarzyszenia Tradycji i Kultury Wiejskiej "Jawornik" z Jawornika Polskiego, zdj. Paweł Kasjan

  Stoisko Stowarzyszenia Tradycji i Kultury Wiejskiej "Jawornik" z Jawornika Polskiego, zdj. Paweł Kasjan

 • Stoisko KGW Zagórze - gm. Jawornik Polski, zdj. Paweł Kasjan

  Stoisko KGW Zagórze - gm. Jawornik Polski, zdj. Paweł Kasjan

 • Stoisko KGW Zagórze - gm. Jawornik Polski, zdj. Paweł Kasjan

  Stoisko KGW Zagórze - gm. Jawornik Polski, zdj. Paweł Kasjan

 • Stoisko Stowarzyszenia Kobiet na Rzecz Rozwoju Gminy Jawornik Polski, zdj. Paweł Kasjan

  Stoisko Stowarzyszenia Kobiet na Rzecz Rozwoju Gminy Jawornik Polski, zdj. Paweł Kasjan

 • Stoisko Stowarzyszenia Kobiet na Rzecz Rozwoju Gminy Jawornik Polski, zdj. Paweł Kasjan

  Stoisko Stowarzyszenia Kobiet na Rzecz Rozwoju Gminy Jawornik Polski, zdj. Paweł Kasjan

 • Stoisko KGW nr 2 w Nowej Wsi - gm. Trzebownisko, zdj. Paweł Kasjan

  Stoisko KGW nr 2 w Nowej Wsi - gm. Trzebownisko, zdj. Paweł Kasjan

 • Stoisko KGW nr 2 w Nowej Wsi - gm. Trzebownisko, zdj. Paweł Kasjan

  Stoisko KGW nr 2 w Nowej Wsi - gm. Trzebownisko, zdj. Paweł Kasjan

 • Stoisko Stowarzyszenia KGW "Aktywni Razem" z Wólki Sokołowskiej, zdj. Paweł Kasjan

  Stoisko Stowarzyszenia KGW "Aktywni Razem" z Wólki Sokołowskiej, zdj. Paweł Kasjan

 • Zespół Pieśni i Tańca "Sieteszanie" z Sieteszy, zdj. Paweł Kasjan

  Zespół Pieśni i Tańca "Sieteszanie" z Sieteszy, zdj. Paweł Kasjan

 • Grupa Śpiewacza przy Kole Emerytów i Rencistów w Jaworniku Polskim, zdj. Paweł Kasjan

  Grupa Śpiewacza przy Kole Emerytów i Rencistów w Jaworniku Polskim, zdj. Paweł Kasjan

 • Zespół "Piganeczki" przy KGW w Piganach, zdj. Paweł Kasjan

  Zespół "Piganeczki" przy KGW w Piganach, zdj. Paweł Kasjan

 • Stowarzyszenie Zespół Pieśni Biesiadnej "Wierzbianie" z Wierzbnej, zdj. Paweł Kasjan

  Stowarzyszenie Zespół Pieśni Biesiadnej "Wierzbianie" z Wierzbnej, zdj. Paweł Kasjan

 • Zespół Śpiewaczy "Niezapominajki" z Cieszanowa, zdj. Paweł Kasjan

  Zespół Śpiewaczy "Niezapominajki" z Cieszanowa, zdj. Paweł Kasjan

 • "Galicjanki z Roztocza" z Narola, zdj. Paweł Kasjan

  "Galicjanki z Roztocza" z Narola, zdj. Paweł Kasjan

 • Stowarzyszenie Tradycji i Kultury Wiejskiej "Jawornik" z Jawornika Polskiego, zdj. Paweł Kasjan

  Stowarzyszenie Tradycji i Kultury Wiejskiej "Jawornik" z Jawornika Polskiego, zdj. Paweł Kasjan

 • Koncert zespołu "CK Port Przemyśl", zdj. Paweł Kasjan

  Koncert zespołu "CK Port Przemyśl", zdj. Paweł Kasjan

 • Wręczenie nagród i wyróżnień, zdj. Paweł Kasjan

  Wręczenie nagród i wyróżnień, zdj. Paweł Kasjan

 • Odczytanie protokołu konkursu zespołów śpiewaczych - Jolanta Danak-Gajda, zdj. Paweł Kasjan

  Odczytanie protokołu konkursu zespołów śpiewaczych - Jolanta Danak-Gajda, zdj. Paweł Kasjan

 • Wręczenie nagród i wyróżnień, zdj. Paweł Kasjan

  Wręczenie nagród i wyróżnień, zdj. Paweł Kasjan

 • Wręczenie nagród i wyróżnień, zdj. Paweł Kasjan

  Wręczenie nagród i wyróżnień, zdj. Paweł Kasjan

 • Uroczyste zakończenie Przeglądu, zdj. Paweł Kasjan

  Uroczyste zakończenie Przeglądu, zdj. Paweł Kasjan

 • Głos zabiera Wójt Gminy Jawornik Polski - Stanisław Petynia, zdj. Paweł Kasjan

  Głos zabiera Wójt Gminy Jawornik Polski - Stanisław Petynia, zdj. Paweł Kasjan

 • Uroczyste zakończenie Przeglądu, zdj. Paweł Kasjan

  Uroczyste zakończenie Przeglądu, zdj. Paweł Kasjan

 • Uroczyste zakończenie Przeglądu, zdj. Paweł Kasjan

  Uroczyste zakończenie Przeglądu, zdj. Paweł Kasjan

 • Uroczyste zakończenie Przeglądu, zdj. Paweł Kasjan

  Uroczyste zakończenie Przeglądu, zdj. Paweł Kasjan

 • Uroczyste zakończenie Przeglądu, zdj. Paweł Kasjan

  Uroczyste zakończenie Przeglądu, zdj. Paweł Kasjan

 • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2021 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone