"Majówka pod Jaworem" – 4. Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Tradycyjnych Potraw

 • Stoisko Stowarzyszenia "Aktywna Gorliczyna", zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko Stowarzyszenia "Aktywna Gorliczyna", zdj. Bernadetta Janduła

 • Stoisko Stowarzyszenia "Aktywna Gorliczyna", zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko Stowarzyszenia "Aktywna Gorliczyna", zdj. Bernadetta Janduła

 • Stoisko KGW Drohobyczka, zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko KGW Drohobyczka, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stoisko KGW Drohobyczka, zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko KGW Drohobyczka, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stoisko KGW Drohobyczka, zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko KGW Drohobyczka, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stoisko KGW z Jawornika Polskiego, zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko KGW z Jawornika Polskiego, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stoisko KGW z Jawornika Polskiego, zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko KGW z Jawornika Polskiego, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stoisko KGW z Jawornika Polskiego, zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko KGW z Jawornika Polskiego, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stoisko KGW z Jawornika Polskiego, zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko KGW z Jawornika Polskiego, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stoisko KGW Zagórze, zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko KGW Zagórze, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stoisko KGW Zagórze, zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko KGW Zagórze, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stoisko KGW Korniaktów Południowy, zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko KGW Korniaktów Południowy, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stoisko KGW Korniaktów Południowy, zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko KGW Korniaktów Południowy, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stoisko KGW Korniaktów Południowy, zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko KGW Korniaktów Południowy, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stoisko KGW Korniaktów Południowy, zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko KGW Korniaktów Południowy, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stoisko Rady Seniorów przy Gminie Orły, zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko Rady Seniorów przy Gminie Orły, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stoisko Rady Seniorów przy Gminie Orły, zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko Rady Seniorów przy Gminie Orły, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stoisko Spółdzielni Socjalnej "Jawor" z Hadel Szklarskich, zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko Spółdzielni Socjalnej "Jawor" z Hadel Szklarskich, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stoisko Spółdzielni Socjalnej "Jawor" z Hadel Szklarskich, zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko Spółdzielni Socjalnej "Jawor" z Hadel Szklarskich, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stoisko Spółdzielni Socjalnej "Jawor" z Hadel Szklarskich, zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko Spółdzielni Socjalnej "Jawor" z Hadel Szklarskich, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stoisko Stowarzyszenia KGW "Wietlinianie" z Wietlina, zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko Stowarzyszenia KGW "Wietlinianie" z Wietlina, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stoisko Stowarzyszenia KGW "Wietlinianie" z Wietlina, zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko Stowarzyszenia KGW "Wietlinianie" z Wietlina, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stoisko Stowarzyszenia KGW "Wietlinianie" z Wietlina, zdj. Bernadetta Janduła

  Stoisko Stowarzyszenia KGW "Wietlinianie" z Wietlina, zdj. Bernadetta Janduła

 • Zespół Śpiewaczy "Budziwojce" z Rzeszowskiego DOmu Kultury, zdj. Bernadetta Janduła

  Zespół Śpiewaczy "Budziwojce" z Rzeszowskiego DOmu Kultury, zdj. Bernadetta Janduła

 • Zespół Śpiewaczy "Budziwojce" z Rzeszowskiego DOmu Kultury, zdj. Bernadetta Janduła

  Zespół Śpiewaczy "Budziwojce" z Rzeszowskiego DOmu Kultury, zdj. Bernadetta Janduła

 • Zespół Śpiewaczy "Cantus" z Gorliczyny, zdj. Bernadetta Janduła

  Zespół Śpiewaczy "Cantus" z Gorliczyny, zdj. Bernadetta Janduła

 • Zespół Śpiewaczy "Cantus" z Gorliczyny, zdj. Bernadetta Janduła

  Zespół Śpiewaczy "Cantus" z Gorliczyny, zdj. Bernadetta Janduła

 • Zespół Śpiewaczy "Dębowianie" z Dębowa, zdj. Bernadetta Janduła

  Zespół Śpiewaczy "Dębowianie" z Dębowa, zdj. Bernadetta Janduła

 • Zespół Śpiewaczy "Dębowianie" z Dębowa, zdj. Bernadetta Janduła

  Zespół Śpiewaczy "Dębowianie" z Dębowa, zdj. Bernadetta Janduła

 • Ludowy Zespół Śpiewaczy "Dolanie" z Gniewczyny Trynieckiej, zdj. Bernadetta Janduła

  Ludowy Zespół Śpiewaczy "Dolanie" z Gniewczyny Trynieckiej, zdj. Bernadetta Janduła

 • Ludowy Zespół Śpiewaczy "Dolanie" z Gniewczyny Trynieckiej, zdj. Bernadetta Janduła

  Ludowy Zespół Śpiewaczy "Dolanie" z Gniewczyny Trynieckiej, zdj. Bernadetta Janduła

 • Zespół Śpiewaczy "Dzikowianie" ze Starego Dzikowa, zdj. Bernadetta Janduła

  Zespół Śpiewaczy "Dzikowianie" ze Starego Dzikowa, zdj. Bernadetta Janduła

 • Zespół Śpiewaczy "Dzikowianie" ze Starego Dzikowa, zdj. Bernadetta Janduła

  Zespół Śpiewaczy "Dzikowianie" ze Starego Dzikowa, zdj. Bernadetta Janduła

 • Grupa Śpiewacza przy Kole Emerytów i Rencistów w Jaworniku Polskim, zdj. Bernadetta Janduła

  Grupa Śpiewacza przy Kole Emerytów i Rencistów w Jaworniku Polskim, zdj. Bernadetta Janduła

 • Grupa Śpiewacza przy Kole Emerytów i Rencistów w Jaworniku Polskim, zdj. Bernadetta Janduła

  Grupa Śpiewacza przy Kole Emerytów i Rencistów w Jaworniku Polskim, zdj. Bernadetta Janduła

 • Zespół Śpiewaczy "Hadlanie" z Hadli Szklarskich, zdj. Bernadetta Janduła

  Zespół Śpiewaczy "Hadlanie" z Hadli Szklarskich, zdj. Bernadetta Janduła

 • Zespół Śpiewaczy "Hadlanie" z Hadli Szklarskich, zdj. Bernadetta Janduła

  Zespół Śpiewaczy "Hadlanie" z Hadli Szklarskich, zdj. Bernadetta Janduła

 • Zespół Śpiewaczy "Porębianki" z Drohobyczki, zdj. Bernadetta Janduła

  Zespół Śpiewaczy "Porębianki" z Drohobyczki, zdj. Bernadetta Janduła

 • Zespół Śpiewaczy "Porębianki" z Drohobyczki, zdj. Bernadetta Janduła

  Zespół Śpiewaczy "Porębianki" z Drohobyczki, zdj. Bernadetta Janduła

 • Zespół Śpiewaczy "Stokrotki" z Cewkowa, zdj. Bernadetta Janduła

  Zespół Śpiewaczy "Stokrotki" z Cewkowa, zdj. Bernadetta Janduła

 • Zespół Śpiewaczy "Stokrotki" z Cewkowa, zdj. Bernadetta Janduła

  Zespół Śpiewaczy "Stokrotki" z Cewkowa, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stowarzyszenie Tradycji i Kultury Wiejskiej "Jawornik" z Jawornika Polskiego, zdj. Bernadetta Janduła

  Stowarzyszenie Tradycji i Kultury Wiejskiej "Jawornik" z Jawornika Polskiego, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stowarzyszenie Tradycji i Kultury Wiejskiej "Jawornik" z Jawornika Polskiego, zdj. Bernadetta Janduła

  Stowarzyszenie Tradycji i Kultury Wiejskiej "Jawornik" z Jawornika Polskiego, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stowarzyszenie KGW "Wietlinianie" z Wietlina, zdj. Bernadetta Janduła

  Stowarzyszenie KGW "Wietlinianie" z Wietlina, zdj. Bernadetta Janduła

 • Stowarzyszenie KGW "Wietlinianie" z Wietlina, zdj. Bernadetta Janduła

  Stowarzyszenie KGW "Wietlinianie" z Wietlina, zdj. Bernadetta Janduła

 • Dyrektor GOK w Jaworniku Polskim Maria Pieniądz i Wójt Gminy Jawornik Polski Stanisław Petynia, zdj. Bernadetta Janduła

  Dyrektor GOK w Jaworniku Polskim Maria Pieniądz i Wójt Gminy Jawornik Polski Stanisław Petynia, zdj. Bernadetta Janduła

 • Wójt Gminy Jawornik Polski Stanisław Petynia, zdj. Bernadetta Janduła

  Wójt Gminy Jawornik Polski Stanisław Petynia, zdj. Bernadetta Janduła

 • Grupa Śpiewacza "Wyszatyczanie" z Wyszatyc, zdj. Bernadetta Janduła

  Grupa Śpiewacza "Wyszatyczanie" z Wyszatyc, zdj. Bernadetta Janduła

 • Grupa Śpiewacza "Wyszatyczanie" z Wyszatyc, zdj. Bernadetta Janduła

  Grupa Śpiewacza "Wyszatyczanie" z Wyszatyc, zdj. Bernadetta Janduła

 • Zespół Śpiewaczy "Zielanki" z Korniaktowa Południowego, zdj. Bernadetta Janduła

  Zespół Śpiewaczy "Zielanki" z Korniaktowa Południowego, zdj. Bernadetta Janduła

 • Zespół Śpiewaczy "Zielanki" z Korniaktowa Południowego, zdj. Bernadetta Janduła

  Zespół Śpiewaczy "Zielanki" z Korniaktowa Południowego, zdj. Bernadetta Janduła

 • Wręczenie nagród i wyróżnień, zdj. Bernadetta Janduła

  Wręczenie nagród i wyróżnień, zdj. Bernadetta Janduła

 • Wręczenie nagród i wyróżnień, zdj. Bernadetta Janduła

  Wręczenie nagród i wyróżnień, zdj. Bernadetta Janduła

 • Wręczenie nagród i wyróżnień, zdj. Bernadetta Janduła

  Wręczenie nagród i wyróżnień, zdj. Bernadetta Janduła

 • Koncert zespołu "Trubadurzy", zdj. Bernadetta Janduła

  Koncert zespołu "Trubadurzy", zdj. Bernadetta Janduła

 • Koncert zespołu "Trubadurzy", zdj. Bernadetta Janduła

  Koncert zespołu "Trubadurzy", zdj. Bernadetta Janduła

 • Biesiada TeatralnaOgólnopolski Festiwal Kapel Folkloru MiejskiegoKarpackie Biennale Grafiki Dzieci i MłodzieżyJazz bez

 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Copyright © 2020 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone