Serdecznie zapraszamy chóry, chóry kameralne oraz zespoły wokalne /od 12 osób/ działające na terenie woj. podkarpackiego do wzięcia udziału w XV PODKARPACKIM PRZEGLĄDZIE CHÓRÓW w Radymnie, tematyką którego są Pieśni PasyjnePrzegląd ten ma charakter konkursu i odbędzie się 25 marca 2023 r. (tj. sobota) w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Radymnie, początek godz. 1000.
Pragniemy poinformować, iż z okazji 15. edycji Przeglądu, wybraliśmy utwór obowiązkowy, przeznaczony do wykonania a cappella podczas prezentacji konkursowej, którym jest: „Wielbimy Krzyż”  w oprac. Dominika Lasoty. Partytury chóralne (opracowanie na chór mieszany 3-głosowy, mieszany 4-głosowy, 3-głosowy chór męski, a także 3-głosowy chór żeński).
 
Termin nadsyłania zgłoszeń mija: 8 marca 2023 r. /decyduje data stempla pocztowego/.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Przeglądu i do wzięcia udziału w XV PODKARPACKIM PRZEGLĄDZIE CHÓRÓW ~ PIEŚNI PASYJNE ~, Radymno 2023!