• Slider 426
  • Slider 437
  • Slider 408
  • Slider 439
  • Slider 440
  • Slider 406

Oferta pracy

OFERTA PRACY W CENTRUM KULTURALNYM W PRZEMYŚLU

 

Stanowisko: Instruktor ds. dziedzictwa kulturowego

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe o kierunku etnograficznym lub etnologicznym lub antropologicznym lub etnomuzykologicznym lub humanistycznym o specjalności kulturoznawca.

Wymagania dodatkowe: znajomość kultury ludowej oraz dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, dyspozycyjność (możliwość wyjazdów służbowych), znajomość obsługi komputera, efektywna praca w zespole. Mile widziana znajomość języków obcych.

Zakres obowiązków: organizowanie imprez, przeglądów, spotkań z zakresu dziedzictwa kulturowego związanego z kulturą ludową, kresową, folklorem, pobudzanie inicjatyw kulturalnych w regionie, tworzenie możliwości prezentacji dorobku kulturowego.

Warunki pracy: praca w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie w ramach umowy
o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

 

Dodatkowe informacje udzielane są w sekretariacie CK lub pod numerem telefonu 16 678-20-09. Osoba do kontaktu – Specjalista ds. organizacji pracy sekretariatu i kadr Pani Anna Zych-Niżnik.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Copyright © 2018 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone